Satakunnan talous vahvassa nousussa — koronaa edeltänyt taso saavutettu
​​​​​​​

Satakunnan talous toipui vahvasti vuoden 2021 tammi-elokuun aikana. Etenkin kevät sujui menestyksekkäästi. Helmikuusta 2021 alkaen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on ollut jonkin verran korkeampi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2019. Valtaosassa päätoimialoista liikevaihto oli loppukesästä jo korkeampi kuin ennen koronakriisiä. Satakunnan teollisuus oli alkuvuonna pääosin mainiossa iskussa. Talous on myös kasvanut hieman nopeammin kuin maassa keskimäärin, vaikka koronakriisi jätti viime vuonna pienemmät jäljet maakunnan aluetalouteen muutaman teollisuudenhaaran ja palvelualojen paremman vedon ansiosta. Satakunnan viennin veto oli alkuvuonna hyvin vahva, sillä teknologiateollisuuden vienti kasvoi Satakunnassa edelleen kohisten. Myös metsäteollisuuden viennin kehitys oli hyvin myönteistä. Henkilöstömäärät ovat kääntyneet kasvuun keväällä lähes kaikilla päätoimialoilla ja palkkasumma on kohonnut vankasti. Talous elpyy edelleen, joskin mm. komponenttipula ja koronakriisin paheneminen saattavat hidastaa kehitystä.​​​​​

Satakunnan menestyjiä olivat vuoden 2021 tammi-kesäkuussa edelleen metallien jalostus sekä pitkästä aikaa myös metsäteollisuus. Myös muut metallialat pääsivät nousu-uralle. Sen sijaan meriteollisuuden liikevaihto aleni, joskin todennäköisesti laskutusaikataulujen vuoksi. Automaatio- ja robotiikkaklusterin kehitys oli vaihtelevaa, mutta liikevaihto kasvoi jälleen selvästi. Kemianteollisuudessakin orastava nousu käynnistyi keväällä. Elintarviketeollisuuden kehitys näytti varsin myönteiseltä, sillä liikevaihto kohosi tuntuvasti keväällä.

Rakentaminen pääsi monen muun alan tavoin kasvu-uralle toisella vuosineljänneksellä. Satakunnan palvelualojen kehitys jatkui vuoden 2020 tammi-kesäkuussa hieman muuta elinkeinoelämää vaisummissa merkeissä, joskin kaikki palvelualat pääsivät kasvuun kiinni viimeistään keväällä. Alakohtainen vaihtelu on ollut yhä suurta. Kaupan liikevaihto kasvoi kohisten, sillä korona on siirtänyt kysyntää kodeissa tapahtuvaan toimintaan. Liike-elämän palveluiden kasvu käynnistyi keväällä muun talouden nousun myötä. Myös majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi keväällä ripeästi pitkän tauon jälkeen rajoitustoimien lievennyttyä. Luovilla aloilla kevät sujui menestyksekkäästi.

Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen mukaan Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kohosi vuoden 2021 tammi–kesäkuussa 8,8 % vuoden 2020 vastaavaan aikaan verrattuna. Koko maassa kasvua kirjattiin vastaavasti 6,1 %. Ero Satakunnan hyväksi selittyy pitkälti maakunnan teollisuuden vahvemmalla vedolla. Suurista toimialoista myös rakentaminen pärjäsi Satakunnassa paremmin.

48 % maakunnan yrityksistä saavutti tammi-maaliskuussa liikevaihdon kasvua. Kolmannes yrityksistä ylsi vähintään 15 %:n nousuun. Muutenkin suotuisalla toisella neljänneksellä osuudet kohosivat vastaavasti jo 64:ään ja 48 %:iin. Toimiala- ja yrityskohtainen vaihtelu on ollut yhä suurta. Tammi-maaliskuussa eniten kasvoi yli 20 henkilön yritysten liikevaihto, 6 %. Alle viiden hengen yritysten nousu jäi 2,8 %:iin. Sen sijaan 5–19 työntekijän yritysten liikevaihto laski 1,8 %. Huhti-kesäkuussa kaikkien kokoluokkien kasvu ylsi 10 %:n tuntumaan. Suurin muutosvaikutus on edelleen ollut yli 20 hengen yrityksillä, jotka toimivat lähinnä teollisuudessa. Alle viisi vuotta toimineiden yritysten liikevaihto kasvoi alkuvuonna keskimäärin vajaat 30 %, mutta yli viisi vuotta toimineiden kasvu kiihtyi tammi-maaliskuun 4 %:sta vajaaseen 13 %:iin keväällä.

Koko maassa keskimäärin teknologiateollisuuden (ainakin kone- ja laite- sekä sähkö- ja elektroniikkatuotteiden valmistus) ja rakentamisen heikompi kehitys alkuvuonna 2021 heikensi liikevaihdon kasvun Satakuntaa selvästi vaisummaksi. Sen sijaan kemianteollisuus sekä liike-elämän palvelut menestyivät Satakuntaa paremmin. Kuitenkin keväästä 2021 lähtien ylitettiin vuoden 2019 vastaavan ajan taso liikevaihdossa.

Satakunnassa henkilöstömäärät kääntyivät osin nopeaan nousuun viimeistään keväällä ainakin lähestulkoon kaikilla päätoimialoilla. Kasvu jatkui ripeänä myös syyskesällä 2021. Henkilöstömäärät olivat yrityksissä keskimäärin palautuneet vuoden 2021 elokuuhun mennessä jo hyvin lähellä parin vuoden takaista vastaavaa aikaa. Vuoden 2021 alussa palkkasumma kääntyi selvään nousuun sekä Satakunnassa että valtakunnallisesti päättäen siten koronakriisistä johtuneen pudotuksen. Vuoden 2021 syyskesällä kasvu kiihtyi ja oli poikkeuksellisen nopeaa molemmilla alueilla.


Toimialoittainen kehitys Satakunnassa tammi–kesäkuussa 2021 (vertailu vuoden 2020 vastaava aika)
​​​​​​​
 • Koko teollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto kohosi selvästi (11 %). Viennin arvo kasvoi vielä nopeammin (19,7 %). Henkilöstömääräkin kääntyi loivaan nousuun (0,2 %).
 • Teknologiateollisuuden (eli koko metalliteollisuuden, ei sisällä tietotekniikkaa) yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi ripeästi (11,5 %) samoin kuin viennin arvo (20,3 %). Henkilöstöä lisättiin hieman (0,6 %).
 • Metallien jalostuksen liikevaihto kasvoi roimasti (19,0 %).
 • Metallituotteiden valmistuksen liikevaihto kääntyi nousuun (5,7 %).
 • Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihto alkoi jälleen kohota (2,7 %)
 • Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihto kasvoi selvästi (6,6 %).
 • Meriteollisuuden liikevaihdon nousu taittui (-11,4 %).
 • Pori–Huittinen-teollisuusvyöhykkeen liikevaihto kohosi selvästi metallien jalostuksen ansiosta (15,0 %).
 • Meri-Porin teollisuusalueen liikevaihto kääntyi pitkästä aikaa selvään nousuun (19,4 %).
 • Automaatio- ja robotiikka-alojen liikevaihto kasvoi (12,0 %). Henkilöstömääräkin kohosi selvästi (6,3 %).
 • Metsäteollisuuden liikevaihto (16,9 %) sekä vienti (19,1 %) kasvoivat voimakkaasti.
 • Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksen liikevaihto alkoi kasvaa (2,2 %)
 • Elintarviketeollisuuden liikevaihto nousi hieman (2,6 %). Henkilöstömäärä laski vähän heikon alkuvuoden vuoksi (-0,5 %).
 • Rakentamisen liikevaihto kasvoi (3,2 %). Henkilöstömäärä kääntyi lievään nousuun (1,7 %).
 • Tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihto kohosi tuntuvasti (8,8 %).
 • Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto alkoi kasvaa suuren pudotuksen jälkeen (1,6 %).
 • Liike-elämän palvelujen liikevaihto nousi hieman (0,7 %).
 • Palvelualojen (TOL GIJLMNQ) yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi jonkin verran (2,0 %).
 • Luovien alojen liikevaihto kasvoi ripeästi (5,6 %).


Uusimmassa Satakunnan talous -suhdannejulkaisussa tarkastellaan maakunnan elinkeinotoiminnan kehitystä kokonaisuutena ja toimialoittain. Katsauksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tuottamaan suhdanneaineistoon. Katsaus julkaistaan kalvosarjana (PowerPoint).

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen, puh 044 711 4350, etunimi.sukunimi@satakunta.fi

Satakunnan talous -suhdannejulkaisu ja sen oheisaineistot ovat ladattavissa sivulta
https://satakunta.fi/aluekehitys/alue-ennakointi-ja-aluetieto/ (sivun lopussa).