Saitko virheellisen verotuspäätöksen – näin haet siihen muutosta

Päättyneeseen verotukseen voidaan hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Muutosta voidaan hakea muun muassa normaalista verotuspäätöksestä, verotuksen oikaisusta, maksuunpanon oikaisusta ja uudelleen toimitetusta verotuksesta. Verotuksen oikaisulautakunnan päätöksestä voidaan valittaa hallinto-oikeuteen ja sen päätöksestä vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.


Oikaisuvaatimus tuloverotukseen

Luonnollisen henkilön ja yrityksen tuloverotukseen verovelvollinen voi hakea muutosta kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä seuraavan vuoden alusta lukien. Jos osakeyhtiön tilikausi on 1.2.2019–31.1.2020 ja jatkuu seuraavana vuonna samana, yhtiön verovuosi 2020 päättyy 31.1.2020. Tuon tilikauden eli verovuoden 2020 muutoksenhakuaika alkaa kulua 1.1.2021. Muutosta on haettava viimeistään 31.12.2023.

Jos verovelvollinen hakee muutosta tuloverotuksessa sellaiseen asiaan, jota ei ole lainkaan ilmoitettu alkuperäisessä veroilmoituksessa, päätöksen antaa verohallinto. Vasta verohallinnon antamasta päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakuntaan.


Oikaisuvaatimus arvonlisäverotukseen

Arvonlisäverotuksessa verovelvollisen muutoksenhakuaika on kolme vuotta sen tilikauden päättymistä seuraavan vuoden alusta, johon kuuluvalle verokaudelle vero kuuluu. Jos yhtiön tilikausi on 1.7.2019–30.6.2020 ja vuoden 2020 helmikuun arvonlisäverotuksessa on virhe, muutoksenhakuaika alkaa kulua 1.1.2021.

Jukka Koivumäki, Helsingin seudun kauppakamari

Arvonlisäverotus on oma-aloitteista verotusta. Jos arvonlisäveroilmoitus on virheellinen, se on korjattava oma-aloitteisesti tekemällä korvaava ilmoitus kyseiselle kaudelle. Korjaamisen määräaika on tämä sama kolme vuotta eikä tällöin ole kyse muutoksen hakemisesta. Vasta kun verohallinnolta tulee jokin arvonlisäverotukseen liittyvä päätös, siihen haetaan muutosta verotuksen oikaisulautakunnalta.


Oikaisuvaatimuksen tekeminen

Oikaisuvaatimus on vapaamuotoinen. Se voidaan tehdä sähköisesti OmaVeron kautta. Se voidaan tehdä myös kirjallisesti, jolloin se on allekirjoitettava. Verohallinnon sivuilla (www.vero.fi) on olemassa valmiit lomakkeet oikaisuvaatimuksen tekemistä varten. Oikaisuvaatimuksen on oltava verohallinnossa perillä viimeistään viimeisenä muutoksenhaun mahdollisena määräpäivänä.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava

  • verovelvollisen nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot
  • verovuosi ja verolaji, johon muutosta haetaan
  • miten verotusta halutaan muutettavaksi
  • mitkä ovat perusteet muutokselle.


Kohdassa, jossa kerrotaan, mitä muutosta haetaan, kannattaa selkeästi ja lyhyesti kertoa, mitä halutaan muutettavaksi ja miten. Tähän ei kirjoitella mitään perusteluja vaan pelkästään haluttu muutos. Perustelujen kohdassa sitten tuodaan kaikki asiaan vaikuttavat seikat esiin. Tällä varmistetaan, että asiaa ratkaistaessa kaikilla osapuolilla on selkeä käsitys siitä, mitä muutosta halutaan. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä kaikki asiakirjat, joihin vedotaan.

Oikaisuvaatimus ja maksettavaksi määrätyt verot

Vaikka oikaisuvaatimus on tehty, määrätyt verot on maksettava. Pelkkä oikaisuvaatimuksen tekeminen ei vapauta verojen maksamiselta määräaikana, vaikka virhe olisi ilmeinen. Vapautuakseen verojen maksamisesta ja mahdollisen ulosoton uhasta verovelvollinen voi hakea verohallinnolta täytäntöönpanon kieltoa. Vaikka täytäntöönpanon/ulosoton kielto myönnetään, maksamattomien verojen viivästysseuraamukset kuitenkin juoksevat koko ajan. Verot tulevat siten korkoineen maksettavaksi, jos päätös oikaisuvaatimukseen on kielteinen.Jukka Koivumäki
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari