Ruotsalainen Eolus suunnittelee kahden suuren merituulipuiston rakentamista Satakunnan edustalle

Ruotsalaisen pörssiyhtiö Eolus suunnittelee kahden ison merituulipuiston rakentamista. Toinen tulisi Porin ja toinen Merikarvian edustalle. Niiden yhteenlaskettu huipputeho olisi jopa 3500 megawattia.

Vaihe: YVA-menettelyssä
Aikataulu: Tavoitteen mukaan Merikarvian merituulipuisto valmis 2030 ja Porin vuonna 2035
Investoinnin arvo: 3 miljardia


Havainnekuva. Kuva: Eolus

Eoluksen sai vuoden 2022 joulukuussa luvat Porin ja Merikarvian edustalle suunniteltujen merituulipuistojen alueiden merenpohjan tutkimuksiin. Merikarvian tuulipuisto kulkee nimellä Navakka ja Porin edustalle tuleva tuulipuisto nimellä Wellamo. Molempien hankkeiden YVA-menettely, eli ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt. YVA-menettelyssä selvitetään, alueen merenpohjan eläimistöä, muuttolinnustoa sekä jää- ja aallokko-olosuhteita. Yrityksen mukaan YVA-menettelyn jälkeen tiedetään tarkemmin, millainen merituulipuistojen mittakaava tulee olemaan.

Alustavien suunnitelmien mukaan Porin ja Merikarvian edustalle tulevat merituulivoimalat tuottaisivat sähköä jopa kahden ydinvoimalan verran. Merikarvian edustalle tuleva merituulipuisto tulisi noin 35 kilometrin päähän rannikosta ja siihen kuuluisi noin 75–100 tuulivoimalaa. Porin edustan merituulipuistoon taas tulisi noin 90 kilometrin päähän rannikosta ja siihen kuuluisi noin 100 tuulivoimalaa, jotka rakennettaisiin kelluvalle perustalle. Porin edustan merituulivoimapuisto olisi ensimmäinen maailmassa, jossa kelluvia perusteita käytettäisiin jäätyvissä olosuhteissa.

Molempien merituulivoimaloihin suunnitellaan tulevan lapakorkeudeltaan, jopa 360 metriä korkeita tuulivoimaloita ja teholtaan 20 noin megawatin voimaloita. Tämä perustuu siihen olettamukseen, että tuulivoimaloiden tekniikka tulee kehittymään ennen rakentamisen aloittamista, sillä tällä hetkellä korkeimmat tuulivoimalat ovat 300 metriä korkeita ja niiden teho on noin 15 megawattia.