Ruotsalainen Eolus suunnittelee kahden suuren merituulipuiston rakentamista Satakunnan edustalle.

Vaihe: Esiselvitysvaiheessa, tällä hetkellä meren pohjan tutkimukset käynnissä.
Aikataulu. Tavoitteen mukaan Merikarvian merituulipuiston pitäisi tuottaa sähköä vuonna 2030 ja Porin vuonna 2035.
Investoinnin arvo: Ei vielä tiedossa.

Ruotsalaisen pörssiyhtiö Eolus suunnittelee kahden ison merituulipuiston rakentamista toinen tulisi Porin ja toinen Merikarvian edustalle. Niiden yhteen laskettu huipputuho olisi jopa 3500 megawattia.

Havainnekuva. Kuva: Eolus

Eoluksen sai vuoden 2022 joulukuussa luvat Porin ja Merikarvian edustalle suunniteltujen merituulipuistojen alueiden merenpohjan tutkimuksiin. Tutkimuksissa selvitetään miten ja millaisia tuulivoimaloita alueelle voi rakentaa, sekä täytyykö jotain alueita rajata pois. Tämän lisäksi hankkeiden YVA-menettely, eli ympäristövaikutusten arviointi on käynnistymässä. YVA-menettelyssä selvitetään, alueen merenpohjan eläimistöä, muuttolinnustoa sekä jää ja aallokko olosuhteita. Yrityksen mukaan YVA-menettelyn jälkeen tiedetään tarkemmin, millainen merituulipuistojen mittakaava tulee olemaan.
Alustavien suunnitelmien mukaan Porin ja Merikarvian edustalle tulevat merituulivoimalat tuottaisivat sähköä jopa kahden ydinvoimalan verran. Merikarvian edustalle tuleva merituulipuisto tulisi noin 35 kilometrin päähän rannikosta ja siihen kuuluisi noin 75–100 tuulivoimalaa. Porin edustan merituulipuistoon taas tulisi noin 90 kilometrin päähän rannikosta ja siihen kuuluisi noin 100 tuulivoimalaa, jotka rakennettaisiin kelluvalle perustalle. Porin edustan merituulivoimapuisto olisi ensimmäinen maailmassa, jossa kelluvia perusteita käytettäisiin jäätyvissä olosuhteissa.
Molempien merituulivoimaloihin suunnitellaan tulevan lapakorkeudeltaan, jopa 360 metriä korkeita tuulivoimaloita ja teholtaan 20 noin megawatin voimaloita. Tämä perustuu siihen olettamukseen, että tuulivoimaloiden tekniikka tulee kehittymään ennen rakentamisen aloittamista, sillä tällä hetkellä korkeimmat tuulivoimalat ovat 300 metriä korkeita ja niiden teho on noin 15 megawattia.