Pori-Tampere - radan visiot

Rautatiehankkeissa tarvitaan kykyä haastaa nykyhetki ja kuvitella huomisen tapoja liikkua ja kuljettaa. Hyvällä suunnittelulla luodaan tulevaa. Isot investoinnit liikahtelevat hitaammin, mutta radan välityskyky, ajanmukaisuus ja kunto vaativat jatkuvaa hereillä oloa.
​​​​​​​

Pori-Tampere-rata liittää satamat kuljetusverkkoihin, vie työmatkustajat Tampereelle ja Pääradan kautta Helsinkiin, toimii lähiliikenteen alustana Pori-Harjavalta-Kokemäki-välillä ja vaikka mitä.

Millaisia tulevaisuudenvisioita pitää olla tavara- ja matkustajaliikenteen osalta? Miten voidaan varautua tulevaan kasvuun, niin että raideinfra ei aseta rajoitteita kasvavalle liikenteelle. Miten raideliikenne osaltaan vastaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi tarvittavaan päästövähennysvaatimukseen?

Näihin kysymyksiin vastauksia on yritetty etsiä tässä Pirkanmaan ja Satakunnan yhteisessä laajassa kehittämissuunnitelmassa, jonka tilaajina liittojen ja kaupunkien lisäksi tietenkin myös Satakunnan, Rauman ja Tampereen kauppakamarit.

TUTUSTU KOKO SELVITYKSEEN TÄSTÄ

Missä mennään Satakunnassa nyt?

Tällä hetkellä Suomessa kärsitään tärinäongelmasta sellaisilla alueilla, joissa maaperä on pehmeää ja savista. Tämä on tullut näkyviin myös Porin seudulla liikennemäärien merkittävästi lisääntyessä. Jotta haitta ei olisi kohtuuton kenellekään, on Väylävirasto asettanut pistemäiset nopeusrajoitukset niihin kohtiin, joissa tärinästä on eniten haittaa yli 3000 t junille.

Samaan aikaan kuitenkin on aloitettu suunnittelu ja aktiivinen ratkaisujen etsiminen tärinän hallinnan osalta. Ensi vuodelle 2021 on saatu määräraha (20 M €), jolla Pori-Mäntyluoto radan maanpäälliset rakenteet kunnostetaan ajanmukaiselle tasolle. Tämän vuoden aikana Väylä testaa radalla useita erilaisia tärinää vaimentavia rataratkaisuja, jotta työ osataan toteuttaa oikealla teknologialla.

Aktiivisen suunnittelun alla on jo myös tasoristeysalueiden poistaminen Pori-Tre-välillä. Tämä siksi, että työhön on osoitetty rahoitus (40 M €). Toki tämä on ensisijaisesti turvallisuushanke, mutta sujuvoittaa myös junien kulkua ja nopeuttaa yhteyttä taas joitakin minuutteja.

Pitkän tähtäimen tavoitteena radan osalta on kuitenkin nopeuden kasvattaminen.

Lue lisää merkittävistä rahoituksista radalle.