Pori Energia Oy – suunnittelee investoivansa hiilidioksidin talteenottolaitokseen Aittaluodon voimalaitoksella Porissa

Vaihe: Suunnitteilla, investointipäätöstä ei ole vielä tehty.
Aikataulu: Suunnitelman mukaan laitoksen tulisi olla kaupallisessa käytössä vuonna 2025
Investoinnin arvo: 61,8 miljoonaa

Pori Energia Oy selvittää yhteystyössä Critical Metalsin kanssa mahdollisuutta hiilidioksidin talteenottolaitoksen rakentamiseen Porin. Hiilidioksidi otettaisiin talteen Pori Energian Aittaluodon voimalaitoksen savukaasuista.

Kuva: Satakunnan kansa / Veera Korhonen

Suunnitteilla olevan laitoksen talteenotettu hiilidioksidi menisi käyttöön Critical Metalsin suunnitteilla olevalle vanadium talteenottolaitokselle. Laitoksella hiilidioksidi sitoutuu laitoksen valmistamaan kalsiumkarbonaattipitoiseen sivutuotteeseen. Tavoitteena on kehittää käyttökohteita tälle sivutuotteelle, jotta hiilidioksidi saataisiin sidottua pois ilmakehästä pitkäksi aikaa.


Suunnitteilla oleva laitos poistaisi toteutuessaan ilmakehästä bioperäistä muuten ilmakehään joutuvaa hiilidioksidia 100 000 tonnia vuodessa. Talteenoton seurauksena Pori Energian Aittaluodon voimalaitoksesta tulisikin CO2-päästöiltään negatiivinen energiantuotantolaitos. Pori Energian on hakenut hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriöltä vähähiilisen rakennetun ympäristön innovaatiorahoitusta.