Pori Energia Oy – hiilidioksidin talteenottolaitos Aittaluodon voimalaitokselle Poriin

Pori Energia Oy selvittää yhteystyössä Critical Metalsin kanssa mahdollisuutta hiilidioksidin talteenottolaitoksen rakentamiseen Porin. Hiilidioksidi otettaisiin talteen Pori Energian Aittaluodon voimalaitoksen savukaasuista.

Vaihe: Suunnitteilla, investointipäätöstä ei ole vielä tehty
Aikataulu: Laitos kaupallisessa käytössä 2025
Investoinnin arvo: 61,8 miljoonaa

Kuva: Satakunnan kansa / Veera Korhonen

Suunnitteilla olevan laitoksen talteenotettu hiilidioksidi menisi käyttöön Critical Metalsin suunnitteilla olevalle vanadium talteenottolaitokselle. Laitoksella hiilidioksidi sitoutuu laitoksen valmistamaan kalsiumkarbonaattipitoiseen sivutuotteeseen. Tavoitteena on kehittää käyttökohteita tälle sivutuotteelle, jotta hiilidioksidi saataisiin sidottua pois ilmakehästä pitkäksi aikaa.


Suunnitteilla oleva laitos poistaisi toteutuessaan ilmakehästä bioperäistä muuten ilmakehään joutuvaa hiilidioksidia 100 000 tonnia vuodessa. Talteenoton seurauksena Pori Energian Aittaluodon voimalaitoksesta tulisikin CO2-päästöiltään negatiivinen energiantuotantolaitos. Pori Energian on hakenut hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriöltä vähähiilisen rakennetun ympäristön innovaatiorahoitusta.