Pelillistämisestä boostia satakuntalaiselle elinkeinoelämälle

Julkaistu 18.10.2017

Satakunnan Kauppakamarin kaupan ja palveluiden valiokunta on ollut huolissaan alueen veto- ja ostovoiman kehityksestä. Tämä on ollut taustana visiotyölle, jonka kautta alueen tulevaisuus halutaan ottaa omiin käsiin ja taklata aluesidonnaisia haasteita sekä aktivoitua uusilla osa-alueilla. Valiokunta toteutti kevään ja kesän aikana visioprosessin, jossa se haki alueen vetovoiman kannalta kriittisiä vahvuuksia tulevaisuuden toimintamahdollisuuksien pohjaksi.

Satakunnan sosioekonomisen rakenteen osalta on merkittävästi kirittävää kasvukeskuksiin verrattuna. Tosin esimerkiksi alueen kansainvälisessä omistuksessa oleva vientiteollisuus on menestynyt hyvin. Maan keskiarvoihin verrattu tilasto puhuu kuitenkin puolestaan: Satakunnassa väestön elinikä ja työttömyys ovat korkeampia, koulutusaste on alhainen ja yritysten toiminnan kannalta oleellisia tukipalveluita on keskimäärin muuta maata vähemmän.

Kuten aikaisemminkin historiassa, vahvimmin kilpailussa ovat viimeisten vuosikymmenten ajan pärjänneet alueet, joilla on vahva yritystoiminnan ja korkeakoulutuksen välinen yhteys. Esimerkiksi startup–liiketoiminnot ovat keskittyneet huippuyliopistojen ympärille, jossa kehityshaluiset organisaatiot pystyvät tyydyttämään verkosto- ja osaamistarpeensa.

Pelillistäminen on yksi tulevaisuuden liiketoiminnan merkittävimmistä trendeistä. Peliteollisuuden ja digitaalisten palvelujen lisäksi termillä tarkoitetaan pelien kaltaisen toimintamallien hyödyntämistä organisaatioiden ja yhteiskunnan kehittämisessä. Satakunnassa ovat maailman ensimmäinen pelillistämisen professuuri sekä useiden tieteenalojen poikkitieteellisen tutkimuksen mahdollistava yliopistokeskus, joka pystyy palvelemaan globaaleja yrityksiä sekä kansainvälistä pelillistämistutkimusta. Tämän jo olemassa olevan toiminnan Satakunnan Kauppakamari haluaa nostaa alueen tulevaisuuden mahdollisuuksien menestystekijäksi.

Yliopistokeskuksen johtajan Jari Multisillan mukaan jo 10 - 15 kansainvälisesti toteutettua vuosittaista tutkimushanketta nostaa Porin yliopistokeskuksen maailmanlaajuisesti merkittäväksi pelillistämisen keskukseksi. Tämän toteuttaminen vaatii noin 30 – 40 kotimaisen ja ulkolaisen yrityksen sitouttamista hankkeisiin. Tavoite nähdään hyvinkin realistiseksi saavuttaa tulevaisuudessa.

Tulevaisuudessa alueen tulee kyetä erottautumaan kansainvälisessä kilpailussa tavalla, joka mahdollistaa johtavien yritysten toiminnan palvelemisen. Pelillistämistutkimuksen kautta syntyvä alueellinen osaaminen tarjoaa satakuntalaisille yrityksille poikkeuksellista etumatkaa kansainvälisessä kilpailussa. Pitkällä aikavälillä tutkimus tuo alueelle uutta liiketoimintaa sekä palvelurakennetta, joka mahdollistaa alueellisen vetovoiman kehittymisen.


Lisätietoja:

Satakunnan kauppakamari, Kaupan ja palveluiden valiokunta, puheenjohtaja Pekka Kakko, p. 050 598 6219

Porin yliopistokeskus, johtaja Jari Multisilta, p. 040 826 2910

Prosessin fasilitaattori; Punda, CEO, Senior Strategic Planner Riikka Hackselius-Fonsén, p. 040 831 5996