Palveluvisio 2030


Satakunnan Kauppakamarin kaupan ja palveluiden valiokunta on ollut huolissaan alueen veto- ja ostovoiman kehityksestä. Tämä on ollut taustana visiotyölle, jonka kautta alueen tulevaisuus halutaan ottaa omiin käsiin ja taklata aluesidonnaisia haasteita sekä aktivoitua uusilla osa-alueilla. Valiokunta toteutti kevään ja kesän aikana visioprosessin, jossa se haki alueen vetovoiman kannalta kriittisiä vahvuuksia tulevaisuuden toimintamahdollisuuksien pohjaksi. Visiotyön tuloksena syntyi Satakunnan palveluvisio, jossa Satakunta nähdään tulevaisuudessa maailman johtavana pelillistämisen osaamiskeskuksena.