Pahimmat uhkakuvat eivät näyttäisi toteutuneen

Metallien jalostus ja meriteollisuus koronavuoden kärkiä Satakunnan taloudessa

(tiedote julkaistu 18.5.2021)


Satakunnan talouden peruspilarit näyttävät kärsineen vaihtelevasti koronakriisistä vuoden 2020 loppuun mennessä. Pahimmat uhkakuvat eivät kuitenkaan näyttäisi toteutuneen.

Talous on supistunut hieman vähemmän kuin maassa keskimäärin. Syynä on lähinnä palvelualojen sekä metallien jalostuksen ja meriteollisuuden parempi veto. Muun teollisuuden suhdannekuva piirtyi kuitenkin näitä selvästi synkempänä, mutta ala- ja yrityskohtainen vaihtelu on ollut suurta.

Henkilöstömäärät ovat jatkaneet loppuvuonna 2020 laskuaan ja suunnilleen joka 25. työpaikka on kadonnut. Kuten liikevaihdossa, myös henkilöstömäärien kehityksessä alakohtaiset erot ovat olleet suuria. Talous alkaa kuitenkin elpyä kuluvana vuonna ja siitä on nähty jo merkkejä tämän vuoden puolella mm. luottamuksen palautumisen ja teollisuuden tilauskantojen elpymisten myötä.

Satakunnan talous -suhdannejulkaisu ja sen oheisaineistot ovat ladattavissa sivulta
https://satakunta.fi/aluekehitys/alue-ennakointi-ja-aluetieto/

Satakunnan talouden toimialat ovat selviytyneet vaihtelevasti koronakriisistä vuoden 2020 loppuun mennessä. Talous on kuitenkin supistunut hieman vähemmän kuin maassa keskimäärin ja aikaisempia ennusteita lievemmin. Ero muuhun maahan on syntynyt lähinnä palvelualojen ja osin teknologiateollisuuden paremmasta vedosta. Elintärkeä vientiteollisuus on selvinnyt osin lievemmin vaurioin kuin valtakunnallisesti, sillä teknologiateollisuuden vienti kasvoi Satakunnassa edelleen kohisten etenkin aivan vuoden lopussa värimetallien valmistuksen ja meriteollisuuden vetäminä. Sen sijaan metsäteollisuuden tila on edelleen heikko paperin kysynnän laskun myötä. Sellu ja sahatavara käyvät kuitenkin paperia paremmin kaupaksi.


Satakunnan valopilkkuja olivat vuoden 2020 heinä-joulukuussa edelleen metallien jalostus sekä meriteollisuus, joiden liikevaihto kohosi, meriteollisuudessa tuntuvastikin. Metallien jalostusta siivittää kuparin kohonnut hinta. Myös kaupan ja luovien alojen liikevaihto ponnisti plussalle. Näiden menestys lievensi koko yrityskentän liikevaihdon laskua vuodenvaihdetta kohden. Muissa palveluissa kirjattiin laskua, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa roimastikin. Kestomenestyjän, automaatio- ja robotiikkaklusterin, liikevaihto laski jyrkästi, joskin mahdollisena syynä on tilausten laskutusaikataulut. Myös muun teknologiateollisuuden tila on ollut hyvin alavireinen. Maakunnan kemianteollisuuden suhdanteet piirtyvät yhä hyvin synkkinä Venatorin hiipumisen myötä. Sen sijaan elintarviketeollisuus pärjäsi suhteellisen hyvin loppuvuonna, sillä liikevaihto ei laskenut kovin paljoa. Vienti kuitenkin sukelsi. Kaikkiaan teollisuuden alakohtainen vaihtelu on ollut huomattavaa ja Satakunnan kehitys poikkeaa monilta osin muusta maasta. Rakentamisen liikevaihto tippui hieman heinä-joulukuun aikana.


Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen mukaan Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto laski vuoden 2020 heinä–joulukuussa 3,4 % vuoden 2019 vastaavaan aikaan verrattuna. Koko maassa laskua kirjattiin vastaavasti 3,9 %. Ero Satakunnan hyväksi selittyy palvelualojen sekä metallien jalostuksen ja todennäköisesti myös meriteollisuuden paremmalla vedolla. Sen sijaan kemian- ja metsäteollisuudessa, koneiden ja laitteiden sekä metalli-, elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa loppuvuosi 2020 sujui valtakunnallisesti Satakuntaa valoisammin. Osassa näistäkin liikevaihto laski jopa tuntuvasti. Lisäksi erityisen suuret vauriot syntyivät majoitus- ja ravitsemistoimintaan, jonka liikevaihdosta hävisi yli neljännes. Rakentaminen hiipui maakunnassa samaa tahtia muun maan kanssa, mutta liikevaihdon lasku jäi hyvin maltilliseksi.


Puolet maakunnan yrityksistä saavutti heinä-joulukuussa liikevaihdon kasvua. Suunnilleen 36 % yrityksistä ylsi vähintään 15 %:n nousuun. Siten koronakriisissäkin moni yritys kykeni menestymään. Toimiala- ja yrityskohtainen vaihtelu on ollut merkittävää. Heinä-syyskuussa eniten laski yli 20 henkilön yritysten liikevaihto, 6,6 %. Alle viiden hengen yritysten lasku jäi 2,7 %:iin ja 5–19 työntekijän 4,3 %:iin. Loka-joulukuussa alle viiden henkilön yritysten liikevaihto laski 5 %, mutta sitä suurempien enää 1,4 %. Suurin muutosvaikutus on kuitenkin ollut yli 20 hengen yrityksillä, jotka toimivat lähinnä teollisuudessa. Alle viisi vuotta toimineiden yritysten liikevaihto kasvoi keskimäärin 35 %:n verran, mutta yli viisi vuotta toimineiden aleni 4,5 %.


Satakunnassa henkilöstömäärien lasku jatkui vuoden 2020 jälkipuoliskolla. Koronakriisi vei suunnilleen joka 25:nnen työpaikan loppuvuoden aikana. Heinä-joulukuussa vain elintarviketeollisuuden henkilöstömäärä kasvoi. Talouden palkkasumma pysyi ennallaan.


Toimialoittainen kehitys Satakunnassa heinä–joulukuussa 2020 (vertailu vuoden 2019 vastaava aika)
​​​​​​​

 • Koko teollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto laski (-5,6 %). Viennin arvokin supistui selvästi (-5,6 %). Henkilöstömääräkin aleni edelleen (-3,7 %).
 • Teknologiateollisuuden (eli koko metalliteollisuuden, ei sisällä tietotekniikkaa) yhteenlaskettu liikevaihto nousi hieman (0,8 %). Viennin arvo kohosi reippaasti (8,7 %). Henkilöstöä kuitenkin vähennettiin (-4,0 %).
 • Metallien jalostuksen liikevaihto kasvoi vähän (1,5 %). Henkilöstömäärä laski (-0,8 %).
 • Metallituotteiden valmistuksen liikevaihdon lasku syveni (-7,8 %). Työntekijöitäkin vähennettiin (-3,8 %).
 • Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihto romahti (-11,2 %). Henkilöstö supistui (-5,2 %).
 • Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihto sukelsi (-9,9 %). Henkilöstö väheni (-1,6 %).
 • Meriteollisuuden liikevaihdon nousu jatkui (9,6 %). Työntekijöitä vähennettiin kuitenkin (-2,0 %).
 • Pori–Huittinen-teollisuusvyöhykkeen liikevaihto laski (-2 %). Tehdyn työn määrä supistui (-6,2 %).
 • Meri-Porin teollisuusalueen liikevaihto laski yhä roimasti (-21,9 %). Henkilöstöä vähennettiin yhä (-36,9 %).
 • Automaatio- ja robotiikka-alojen liikevaihto romahti (-25,0 %). Henkilöstömäärä laski vain hieman (-0,7 %).
 • Metsäteollisuuden liikevaihto (-20,3 %), vienti (-25,5 %) ja henkilöstön määrä (-6,2 %) romahtivat.
 • Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksen liikevaihto (-5,6 %) ja henkilöstö (-14,7 %) laskivat.
 • Elintarviketeollisuuden liikevaihto laski (-1,0 %) ja vienti romahti (-10,9 %). Henkilöstömäärä kasvoi (2,2 %).
 • Rakentamisen liikevaihdon loiva lasku jatkui (-1,5 %). Henkilöstömäärä supistui selvästi (-10,1 %).
 • Tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihdon nousu alkoi (2,5 %) Väkeä vähennettiin silti (-2,4 %).
 • Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto sukelsi (-12,7 %). Henkilötyövuodet vähenivät (-11,5 %).
 • Liike-elämän palvelujen liikevaihto laski hieman (-0,9 %). Työntekijämäärä aleni (-3,0 %).
 • Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstömäärä taittui laskuun (-1,0 %).
 • Kaikkien neljän edellä mainitun palvelualan yhteenlaskettu henkilöstömäärä supistui (-3,4 %).
 • Luovien alojen liikevaihto kasvoi aavistuksen (0,3 %). Henkilöstömäärä tippui kuitenkin selvästi (-5,1 %).

Uusimmassa Satakunnan talous -suhdannejulkaisussa tarkastellaan maakunnan elinkeinotoiminnan kehitystä kokonaisuutena ja toimialoittain. Katsauksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tuottamaan suhdanneaineistoon. Katsaus julkaistaan kalvosarjana (PowerPoint).

Lisätietoja:

​​​​​​​
Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen, puh 044 711 4350, etunimi.sukunimi@satakunta.fi