Muutoksia alkuperätodistusprosesseihin ja vahvistusmaksut 2019

ICC:n Certificate of Origin Accreditations Chain -järjestelmään liittyminen aiheuttaa muutoksia alkuperän todentamiskäytäntöihin.

Kauppakamarit liittyivät vuoden 2019 alussa ICC:n Certificate of Origin Accreditations Chain -järjestelmään, joka varmistaa alkuperätodistusten myöntämisketjun laadun ja oikeellisuuden. Järjestelmään liittyminen aiheuttaa muutoksia alkuperän todentamiskäytäntöihin.

Ohjeet alkuperän todentamiseen 1.1.2019 alkaen

Vientiasiakirjojen lunastusmaksut 2019

1. Normaali vahvistus

Alkuperäinen asiakirja 30,- €
Kopio 16,- €

2. Erikoistodistukset

Ryhmä I 45,- €
Ryhmä II 75,- €
Ryhmä III 120,- €
Kopio 16,- €


​​​​​​​LUNASTUSMAKSUPERUSTEET

Keskuskauppakamarin valtuuskunta tarkistaa vuosittain syyskokouksessaan lunastusmaksujen suuruuden. Hinnoittelussa on kaksi ryhmää:

1. Normaali vahvistus

Normaaleja vahvistuksia ovat kauppakamarin alkuperätodistusten ja kauppalaskujen sekä muiden ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistukset.

2. Erikoistodistukset

Erikoistodistukset ovat sellaisia todistuksia, jotka kauppakamari laatii asiakkaan pyynnöstä kauppakamarin omalle lomakkeelle. Ne jaetaan kolmeen maksuluokkaan seuraavasti:

  • Maksuluokkaan I kuuluvat todistukset, joiden laatiminen on mahdollista asiakkaan toimittamien asiakirjojen perusteella eikä edellytä erityisselvityksiä.
  • Maksuluokkaan II kuuluvat todistukset, joiden laatimiseksi tarvitaan lisäselvityksiä, esim. yhteydenottoa johonkin viranomaiseen tietojen tarkistamiseksi taihankkimiseksi.
  • Maksuluokkaan III kuuluvat Force Majeure -todistukset tai niihin verrattavat muut todistukset.Lue lisää ulkomaankaupan asiakirjoista