Motivire Oy


Motivire Oy on porilainen B2B – työhyvinvointipalveluiden tuottaja, joka toteuttaa yritysasiakkaille henkilökunnan hyvinvointiosaamista parantavia palvelukokonaisuuksia - työkaluja asiakkaiden työkykyjohtamisen tueksi. Käytännössä palvelut koostuvat yksilö- ja ryhmävalmennuksista joiden tukena käytetään mm. luotettavia kuntomittauksia. Motivire on valmentanut yli 13 000 työntekijää, yli 200:ssa eri toimialoja edustavassa yrityksessä, ja paketoinut valmennusprosesseihinsa näistä kertyneen varsin laaja-alaisen näkemyksen erilaisten yritysten hyvinvoinnin kokonaisuuden kehittämisestä.

Motivire-valmentajat Jone Vallin ja Maikku Saarinen

Motivire-liiketoiminta sai alkunsa yrityksen perustajan, Tuukka Niemisen henkilökohtaisesta heräämisestä oman hyvinvointinsa ja jaksamisensa tilaan. Hän ryhtyi parantamaan tavoitteellisesti omaa hyvinvointiaan omalle pojalleen antamansa lupauksen tuomalla motivaatiolla, hyödyntäen erilaisia työkaluja. Näiden kautta hänelle alkoi hahmottua toimintamalli ja elementit, jotka mahdollistavat onnistumisen suotuisissa olosuhteissa lähes kenelle tahansa muutosta tavoittelevalle. Nykyisin tätä mallia kutsutaan Motiviren ”Onnistumisen kaavaksi” ja se tarjotaan kaikille yrityksen asiakkaille käyttöön.

Motivire Oy:tä luotsaa toimitusjohtaja Katariina Yrjönkoski, joka päätyi Motivirelle Tuukka Niemisen houkuttelemana. Olimme Tuukan kanssa tuttavia yhteisen Nuorkauppakamariharrastuksen kautta. Tuukka kutsui minut sparrailemaan bisnesideaansa, ja tuon keskustelun jälkeen jäin seurailemaan, miten homma lähtee liikenteeseen. Matkan varrella käytiin paljon keskusteluja aiheesta. Lopulta yksi asia johti toiseen ja lähdin yrityksen osakkaaksi syksyllä 2010. Toimitusjohtajana aloitin syksyllä 2017.” Yrjönkoski kertoo.

Yrjönkoski näkee Motivire Oy:n tärkeimpänä menestystekijänä halun ottaa vastaan haasteita ja oppia niistä:
”Käytännössä tämä on tarkoittanut esim. palveluidemme myyntiä yrityksille, joissa henkilökuntaa on erilaisista logistisista syistä hankala tavoittaa tärkeän hyvinvointiteeman äärelle – näistä esimerkkinä vaikkapa rakennusteollisuus tai prosessiteollisuuden vuorotyöntekijät. Rohkeasta itsensä ylittämisestä on kuitenkin rakentunut erityisosaamista, joka palkitsee nyt: asiakkailtamme kuulemme, että vastaavanlaisia toimijoita, joilla on kyky mennä ihmisten työympäristöön ja toteuttaa vaikuttava hanke näissä haastavissakin ympäristöissä, ei juurikaan ole. ”

Valtava merkitys on ollut myös onnistuneissa henkilövalinnoissa. ”Meillä on töissä osaavaa, sitoutunutta porukkaa joista jokainen on tuonut oman persoonansa ja näkökulmansa peliin ja sitä kautta vienyt tuotekehitystämme eteenpäin.” Yrjönkoski kertoo.

Toiminnasta tekee haasteellista se, että Motivire toimii vasta rakentuvalla toimialalla, missä rakenteet ja ansaintamallit eivät ole olleet valmiita ja sikäli liiketoiminnan ja asiakastarpeiden kehittymisen ennakointi ei aina ole ollut helppoa. Tässä piilee kuitenkin myös suuri mahdollisuus, sillä Motivire on saanut kehittää omaa toimintaa hioessaan myös koko toimialaa ja markkinaa.

Yrjönkosken mukaan johtajan tärkein tehtävä on muiden palveleminen:
”Johtajan keskeisin tehtävä on mielestäni poistaa sujuvan työn tekemisen esteitä alaisilta. Anna muille mahdollisuus loistaa ja ymmärrä itse pysytellä taustalla! Toisena tärkeimpänä johtamisteesinä pidän empatiaa – vain aidosti positiivisella ihmiskäsityksellä, luottamuksella ja empatialla on mahdollista johtaa tämän päivän asiantuntijaa.” Yrjönkoski summaa.

Satakunta on Yrjönkosken mukaan logistisesti haastava toimintaympäristö pitkien etäisyyksien vuoksi. Pienessä maakunnassa voisi kuitenkin olla myös supervoimaa, mikäli erilaisia osaamisia pystyttäisiin maakunnan sisällä yhdistämään ja hyödyntämään nykyistä joustavammin. Yrjönkoski visioikin, että tulevaisuudessa Motivire voisi ponnistaa Porista maailmanlaajuiseksi hybridivalmentamisen – henkilökohtaisen ja digitaalisen valmennuksen yhdistelmän – edelläkävijä.

”Teknologia kehittyy ja ihmisten hyvinvointihaasteet varmasti muuntuvat, mutta pohjimmiltaan ihmisten kanssa onnistuneesti toimimisessa vaikuttavat samat perusfundamentit: kohtaaminen, luottamus, yhteisöllisyys, ilo.” Yrjönkoski toteaa.

Yrjönkoski toivoo kauppakamarin jatkavan työtä satakuntalaisten yritysten hyväksi:
”Tehkää jatkossakin aktiivista työtä alueen eri toimijoiden yhteistyön kehittämiseksi. Etsikää aitoja vaikuttamisen kanavia ja osallistakaa laajasti eri toimialojen yrityksiä. Tukekaa paikallisen osaamisen kehittämistä ja rakentumista ja tarjotkaa paljon mahdollisuuksia vuoropuheluun!”