Miten huomioin kirjanpidon ja verotuksen eroja tuottoja ja kuluja kirjattaessa

Juokseva kirjanpito tilinpäätösvienteineen tehdään kirjanpitolain mukaisesti. Verolainsäädäntö taasen määrittää yrityksen verotettavan tulon.

Luotettavasta kirjanpidosta johdetaan verotus

Kirjanpidon ja verotuksen laskennassa on joitakin eroja. Tilivalinnalla otetaan kantaa siihen miten tapahtuma johdetaan veroilmoitukseen. Kirjanpidossa sallittu kirjaustapa ei aina ole verotuksessa hyväksyttävää. Jokaista kirjausta tehdessä otetaan kantaa siihen, miten tapahtuma verotuksellisesti huomioidaan. Kirjanpito tehdään aina kirjanpitolain mukaisesti ja verotus tapahtuu verolakien mukaan. Verolaskelmalla huomioidaan kirjanpidon ja verotuksen erot. Luotettava kirjanpito on aina verotuksen perusta. Jos kirjanpitoa ei voida pitää luotettavana, on se peruste arvioverotukselle.

Mahdollisuus vaan ei pakko

Tilinpäätös, joka tehdään suomalaisen käytännön mukaan, mahdollistaa myös joidenkin liiketapahtumien kirjaamisen kuten kansainvälinen tapa edellyttää. Tällaisia liiketapahtumia ovat

 • rahoitusleasingillä hankittu omaisuus
 • sijoituskiinteistön ja rahoitusvälineen kirjaaminen käypään arvoon.


Rahoitusleasing kirjataan tyypillisemmin vuokrakuluina, ja tällöin se on myös verotuksessa vähennyskelpoinen. Sen sijaan kansainvälisen tavan mukaisesti rahoitusleasing kirjataan omaisuudeksi ja velaksi taseeseen. Taseessa rahoitusleasingillä hankitusta omaisuudesta tehdyt poistot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia.
Käypään arvoon kirjanpidossa saavat kirjata vain mikroyritystä suuremman kokoluokan yritykset.

Verovapaa ja verotuksessa vähennyskelvoton erä

Kirjanpidossa tuottoihin kirjattavat erät eivät kaikki välttämättä ole verotettavaa tuloa. Jos jokin tuottoerä on verovapaa, on sitä vastaava kuluerä vähennyskelvoton. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi

 • arvonkorotukset ja -alennukset
 • fuusiovoitot ja -tappiot
 • käyttöomaisuusosakkeiden luovutus-/purkuvoitot ja -tappiot.


Tuloslaskelmassa on seurattava eri tileillä vähennyskelvottomia liiketoiminnan kuluja ja verovapaita tuottoja.
Veroilmoituksella ilmoitetut tiedot tulee pystyä johtamaan kirjanpidosta tapauskohtaisesti. Liiketapahtuman kirjausta tehdessään tulee henkilön tietää, mitä veroilmoituksella kysytään.
Vähennyskelvottomia kuluja ovat tyypillisesti

 • veronkorotukset ja myöhästymismaksut
 • sakot ja muut rangaistusmaksut
 • pakolliset varaukset
 • puolet edustuskuluista
 • lahjoitukset
 • fuusiotappioiden poistot.


Verovapaita tuottoja ovat tyypillisesti osinkotuotot.
​​​​​​​

Teija Kerbs
kirjanpidon asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari