Maan tärkeimmät liikennehankkeet listattu – Satakunnan kärkihankkeena VT8

Julkaistu 27.8.2018, päivitetty 28.8.2018

Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. Rauman ja Satakunnan kauppakamarien kärkihankkeena on VT8:n kuntoon saattaminen, pitkällä aikavälillä tien Turku-Pori -välin nelikaistaistus. Kauppakamarit muistuttavat listalla, että vientireittien sujuvuus ja työssäkäynti kärsii, mikäli luvattu rahoitustason nosto lykkääntyy.

Kauppakamarien liikennehankelistaus on elinkeinoelämän täsmälista Suomen eri alueiden pahimmista liikenteen pullonkauloista ja merkittävistä kehittämiskohteista. Lista tähtää liikennejärjestelmän pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tarjoaa työkalun päättäjille.

Satakunnan ja Rauman kauppakamarit ovat määritelleet tärkeimmäksi yhteiseksi kehityshankkeekseen kasitien. Kauppakamarien mukaan ensisijaisia hankkeita ovat Eurajoen eritasoristeys ja ohitustie, Laitilan eritasoristeys sekä VT2 ja VT8 Porin keskustan kohdan yhteisosuuden nelikaistaistaminen.

-Kasitie on länsirannikon pääväylä. Jotta Lounais-Suomesta voisi kehittyä yhtenäinen kansainvälinen kasvu- ja työmarkkinavyöhyke, on liikenneinfra saatava kuntoon. Kasitie yhdistää satamat sekä toimii yhä kasvavassa määrin vienti- ja erikoiskuljetusten väylänä. Työssäkäyntialueet ovat tutkitustikin laajentuneet. Hitaat jaksot ja vaaralliset risteysjärjestelyt tulee poistaa, koska ne lisäävät kuljetusten kustannuksia, huonontavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä lisäävät päästöjä, toteavat Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa ja Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore

Piispan ja Noren mukaan vaiheittain tehdyt kehitystoimenpiteet pitää ehdottomasti suunnitella ja toteuttaa siten, että ne tukevat pitkän aikavälin nelikaistaistusta Turun ja Porin välillä. Rauman kauppakamarin koordinoimana onkin käynnistetty elinkeinoelämälähtöinen vaikuttamishanke kasitien kohentamiseksi. Mukana ovat Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat, yhteysvälin kunnat, satamat ja kauppakamarit.

“Kauppakamarien liikennehankelistauksessa on monia hankkeita, joilla vastataan liikenteen päästövähennystavoitteisiin ja yritysten kuljetustarpeisiin. Esimerkiksi raideyhteyksien kehittäminen vaatii hallitukselta pitkänäköisyyttä, sillä valmistelusta ja kaavoituksesta voi olla pitkä matka siihen, että saadaan valmista jälkeä. Lista onkin erityisen ajankohtainen nyt, kun liikenteen runkoverkkoa ja 12-vuotista ohjelmaa pohditaan”, toteaa listaa koonnut Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija Kaisa Saario.

Saarion mukaan on koko Suomen etu, että bruttokansantuotteen ainesosat, raaka-aineet ja valmiiden tuotteiden kuljetusketjut liikkuvat liikenneverkossa sujuvasti ja kustannustehokkaasti. Suomi on viennistä riippuvainen maa, jolla on pidemmät etäisyydet markkinoille kuin monella keskeisellä kilpailijamaalla. Hyvillä liikenneyhteyksillä on ainakin osittain mahdollista kompensoida etäisyyksien aiheuttamaa haittaa kilpailukyvylle.

“On todella huolestuttavaa, että vientireittien sujuvuus on vaarassa heikentyä rahoitustason heittelehtimisen vuoksi. Puolueiden keväällä lupaamaa 300 miljoonan euron lisärahoitusta väylien kuntoon ei saa unohtaa tai siirtää tulevaisuuteen. Infran tasossa Suomi jää aina Ruotsista jälkeen, mikäli rahoitus ei ole riittävää edes väylien kunnon tai turvallisuuden ylläpitämiseen”, Saario toteaa.

Lisätietoja:

Kauppakamarien liikennehankelistaus 2018
Riikka Piispa, toimitusjohtaja, Rauman kauppakamari
riikka.piispa@rauma.chamber.fi, p 040 708 8555

Minna Nore, toimitusjohtaja, Satakunnan kauppakamari
minna.nore@satakunnankauppakamari.fi, p. 044 710 5364

Kaisa Saario, Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija
kaisa.saario@chamber.fi, p. 040 5613 597