Koulutukset ja valmennusohjelmat

Satakunta Business Campus kehittää yritystensä henkilöstön osaamista erilaisten, räätälöityjen koulutusten ja valmennusohjemien kautta.


SBC-ESIMIESVALMENNUS on 7 lähipäivästä sekä kolmesta coaching-tapaamisesta muodostuva kokonaisuus, jonka pituus on noin 6kk.

Sisältöinä ovat:

 • esimiehen roolit
 • ryhmän kanssa työskentely
 • vuorovaikutustaidot
 • työhyvinvointi
 • työlainsäädäntö
 • taloustieto
 • muutoksen johtaminen
​​​​​​​

Valmentajina ohjelmassa toimivat oman alansa asiantuntijat eri puolilta Suomea. Esimiesvalmennusohjelma käynnistyy verkoston yritysten tarpeiden mukaan, yleensä kahdesti vuodessa.

Esimiesvalmennuksissa tehdään paljon pari- ja ryhmäharjoituksia valmennuksen teemoihin liittyen.

TEAT-koulutuksiin on sisällytetty SBC-yritysten toiveesta Lean-opintoja. Lean-päivien aikana on mm. virtaviivaistettu lego-koirien tuotantolinjaa.

SBC-TEAT on oppisopimuksena toteutettu Satakunta Business Campukselle räätälöity Tekniikan erikoisammattitutkinto.

Koulutus on suunnattu tuotannon työnjohtajille tai tähän tehtävään siirtyville. Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta, lähipäiviä on noin 15 ja tietopuolisen koulutuksen on tuottanut Tampereen Aikuiskoulutuskeskus.

SBC:n kautta on toteutettu 7 omaa TEAT-koulutusryhmää.


​​​​​​​SBC toteuttaa myös muita lyhyitä tai pitkiä koulutuksia verkoston yritysten tarpeisiin. Tällaisia ovat olleet mm.

 • Työhyvinvointia yritysten avainhenkilöille -ohjelma
 • HR-työhön painottunut Johtamisen erikoisammattitutkinnon
 • Varastoalan ammattitutkinnon
 • Rekrytointihaastattelukoulutukset