Tuleva epävarma talvi vaatii huolellista varautumista

Outi Kaivo-oja, HR-johtaja, Ahlström Konsernipalvelut OY

ENNUSTAMISEN EPÄVARMUUS JA HUOLELLINEN VARAUTUMINEN LEIMAAVAT TULEVAA TALVEA


Kauppakamarit jatkavat säännöllistä koronatilanteen hahmottamista. Nyt toteutettiin jo kahdeksatta kertaa kattava kysely, johon vastasi Satakunnassa 155 ja valtakunnallisesti lähes kolmetuhatta yritystä


Tuleva talvi näyttäytyy edelleen varsin haastavana. Satakunnassa enää vain neljännes yrityksistä on säästynyt koronan vaikutuksilta liikevaihtoon tähän asti ja noin 80 % odottaa negatiivista vaikutusta seuraavan kahden kuukauden aikana. Henkilöstön määrä on jo vähentynyt noin puolessa yrityksistä ja 30 – 50 % yrityksiä odottaa sen vielä vähenevän, joten valitettavasti odotukset ennustavat tilanteen vieläkin huonontuvan. Konkurssiriskin ilmoittaa nousseen lähes neljännes yrityksistä.​​​​​​​


Tällä hetkellä yrityksissä varaudutaan moniin eri skenaarioihin. Turvallisuustekijät huomioidaan erilaisin järjestelyin ja etätöitä tehdään tilanteen mukaan tehtävissä, joissa se on mahdollista. ´Henkilöstön poissaolojen väistämättä lisääntyessä oman tai perheenjäsenten poissaolojen vuoksi, tarvitaan kaikilta osapuolilta erityisen hyvää suunnittelua, jotta normaalitoiminnot saadaan toteutettua. Työpaikoilla suhtaudutaan tilanteeseen vastuullisesti ja yhteen hiileen puhaltaen´, toteaa hr-johtaja Outi Kaivo-oja Ahlström Konsernipalvelut Oy:stä.

´Satakunnan ja Rauman Kauppakamarien verkostoissa olemme havainneet, että yrityksissä on itse asetettu jopa tiukempia rajoituksia, kuin mitä virallisesti on asetettu. Yritykset sparraavat toisiaan fiksujen ratkaisujen löytämisessä ja asioita ennakoidaan vahvasti´, toteaa TVO:n henkilöstö- ja viestintäjohtaja Jaana Isotalo. ´Testitulosten odottelu on arkipäivää ja testauksen sujuvuutta tervehditään aina ilolla´.


Rakentamisen osalta on näkyvissä hiljentymistä, joten maakunnassa käynnissä olevat isot investoinnit tarjoavat arvokkaita työmahdollisuuksia. Ravintola-ala joutuu sopeutumaan nopeasti ja toiveena onkin sääntelyn tarkempi hienosäätö, joka huomioi todelliset alueelliset riskit paremmin. Teolliset yritykset kertovat vaikeuksista kansainvälisessä kaupankäynnissä ja tilauskannan ohenemisesta. Osaavan ja ajantasaisen esimiestyön ja viestinnän roolit ovat koronakriisin aikana korostuneessa asemassa. Etä- ja hybridijohtamisen malleja ja uusia teknologisia työvälineitä on otettu käyttöön pakon edessä nopeasti. Pitkässä juoksussa uusista toimintatavoista alkaa hioutua parhaita käytäntöjä, joista muodostuu yrityksiin mahdollisesti myös se ”uusi normaali”.

Annamme mielellämme lisätietoja

Minna Nore, toimitusjohtaja, Satakunnan kauppakamari

Riikka Piispa, toimitusjohtaja, Rauman kauppakamari

Jaana Isotalo, Henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Teollisuuden voima Oyj

Outi Kaivo-oja, HR-johtaja, Ahlström Konsernipalvelut Oy