Epävarmat näkymät haastavat teollisuusyrityksiä syksyllä


Epävarmat näkymät haastavat Satakunnan teollisuusyrityksiä – koronan vaikutukset näkyvät viennissä syksylläKorona-ajan tilannekuvassa korostuu seuraavaksi teollisuuden ja erityisesti vientiteollisuuden tulevaisuus.

Paljon riippuu siitä, uskallammeko toteuttaa investointeja, saadaanko kansainvälinen liiketoiminta ja rajat pidettyä auki ja aktiivisena sekä suomalaisten yritysten kilpailuympäristö hyvässä kunnossa suhteessa verrokkimaihin.

Kauppakamarien kyselyjen viimeisimmät tulokset on alla purettu tällä kertaa erityisesti satakuntalaisen teollisuuden näkökulmasta.​​​​​​​

Yritysten näkymät valtakunnan tasolla hieman positiivisempia

Kauppakamarit ovat 16.3. lähtien toteuttaneet jo kuusi kertaa tilannekuvakyselyn jäsenyrityksilleen liittyen koronaviruksen vaikutuksiin. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla kyselyyn vastasi yli 2700 yritystä useilta eri toimialoilta ympäri Suomen. Vastanneista kahdeksan prosenttia oli yksinyrittäjiä ja loput eli liki 2500 olivat työnantajayrityksiä. 

Kauppakamarien kyselyssä näkyy lievästi positiivisia muutoksia verrattuna ensimmäiseen kyselyyn, joka tehtiin 16.3. Tulevaisuutta ei nähdä enää aivan yhtä uhkaavana. Tilanne on kuitenkin edelleen vaikea. Esimerkiksi 49 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi lomauttavansa tai irtisanovansa henkilöstöä seuraavien kahden kuukauden aikana.

”Maaliskuussa 95 prosenttia yrityksistä vastasi, että koronavirus tulee vaikuttamaan yrityksen toimintaan. Tässä kyselyssä osuus oli 89 prosenttia. Samalla tavalla odotukset liikevaihdosta tai henkilöstömäärästä ovat kysely kyselyltä kehittyneet reilun kahden kuukauden aikana asteen verran positiivisempaan suuntaan. Nyt on kriittistä, että päättäjät tekevät kaikkensa, jotta elpyminen olisi mahdollisimman nopeaa. Hidas kasvun tielle palaaminen merkitsee suuria hyvinvointitappioita. Tätä ei kukaan halua”, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo.

Teollisuuden näkymät Satakunnassa

Kauppakamarin koronakyselyihin Satakunnan alueella vastanneista, Rauman ja Satakunnan kauppakamareiden jäsenyrityksistä teollisuusyritykset ovat isosti edustettuina muuhun maahan verrattuna.
Satakunnassa kyselyihin on vastannut vähimmillään 130 ja enimmillään 190 yrityksen edustajaa, joista suuri joukko (32-45 %) on teollisuuden toimialalta. Verrattuna muuhun Satakunnan vastaajajoukkoon, teollisuusyritykset ovat kooltaan isompia sekä henkilöstömäärän että liikevaihdon osalta. Noin 80 % vastanneista teollisuusyrityksistä työllistää yli 10 henkilöä. Kyselyt kertovat täten vahvaa viestiä Satakunnan roolista pk- ja suurteollisuuden keskittymänä.

Koronan jo toteutuneet vaikutukset

Korona on kyselyiden perusteella vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan lähes kaikkien vastanneiden, myös Satakunnassa toimivien teollisuusyritysten toimintaan. Tilanne maaliskuusta lähtien on ollut vastaajien joukossa haastava koko ajan.
Toukokuun alussa on vastanneiden teollisuusyritysten liikevaihdon osalta tapahtunut käänne: koronan vaikutukset ovat tässä vaiheessa osuneet jo entistä useampaan teollisuusyritykseen. Toukokuun alun kyselyn jälkeen ei kuitenkaan ole ollut nähtävissä merkittäviä muutoksia huonompaan päin yritysten arvioissa koskien toteutunutta liikevaihtoa. Esimerkiksi 1.6. vain 20 % vastanneista teollisuusyrityksistä ilmoitti, että liikevaihto on säilynyt ennallaan tai kasvanut.
Teollisuusyritysten, joilla korona ei vielä ole vaikuttanut henkilöstön määrään (lomautusten tai irtisanomisten muodossa), osuus on vaihdellut kyselyissä n. 50-60 %:n välillä. Mikäli henkilöstön määrä on vähentynyt, on yleisin vastaus ollut ”Vähentänyt 1-25 %”, mutta vastanneiden joukossa on myös teollisuusyrityksiä, joissa lähes kaikki työntekijät ovat lomautettuna/irtisanottuja.

Yritysten odotukset tulevien kahden kuukauden suhteen

Kesäkuun kyselyn tulokset ilmaisevat, että tulevaisuus näyttäytyy epävarmana. Verrattuna edellisiin kyselyihin entistä suurempi osa teollisuusyrityksistä odottaa liikevaihdon vähennystä, mutta toisaalta osalla odotukset eivät ole enää niin synkät tuleville kahdelle kuukaudelle kuin aiemmissa kyselyissä.

Satakuntalaisilla teollisuusyrityksillä yleisin arvio (lähes 50 %) 1.6. toteutetussa kyselyssä oli, että koronavirus ei vaikuta henkilöstön määrään lomautusten tai irtisanomisten muodossa tulevien 2 kuukauden aikana. Odotukset ovat olleet synkimmillään toukokuun alussa, jolloin vain 23 % vastanneista vastasi, että koronalla ei tule olemaan vaikutuksia henkilömääriin. Odotukset ovat näin ollen kehittyneet positiivisempaan suuntaan.

Kyselyssä on tiedusteltu joka kerta myös yrityksen näkemystä siitä, lisääkö koronapandemia konkurssin riskiä. Valtakunnan tasolla 1.6. kyselyssä konkurssiriski on noussut n. 25 %:lla kaikista vastaajista. Satakunnassa teollisuusyritysten osalta osuus oli saman kysymyksen osalta vain 16 %. Kaikkien Satakunnassa vastanneiden yritysten osalta konkurssin riskin ilmaisi samaiset 16 % vastaajista.

Vientiasiakirjojen pudotus kielii viennin haasteista

Kauppakamarit myöntävät ulkomaankaupan asiakirjoja EU:n ulkopuolisiin maihin. On havaittu, että asiakirjojen määrä seuraa yllättävän hyvin viennin kehityksen trendiä. Valtakunnan tasolla vientiasiakirjojen määrä lähti laskuun suhteessa edelliseen vuoteen maaliskuusta lähtien, ollen toukokuussa jo 19 % pienempi kuin toukokuussa 2019. Satakunnan osalta tilanne näyttäytyy toistaiseksi parempana, joten mahdolliset vaikutukset antavat vielä odotuttaa itseään. Rauman kauppakamarin osalta toukokuun vientiasiakirjojen määrä pieneni 11 % ja Satakunnan kauppakamarin osalta 10,5% edellisvuoden toukokuuhun verrattuna.

”Pudotus kielii viennin hiipumisesta, toki vientimaittain on havaittavissa suurta vaihtelua. Satakuntalaistakin vientiteollisuutta on alkuvuoden kannatellut pitkälti vanha tilauskanta”, tulkitsee tilannetta Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa.

”Kuluttajatuotteiden kysyntään erikoistunut kansainvälinen teollisuus hiljeni nopeimmin ja kysynnän palautuminen esim. autoteollisuuden osalta jää kysymysmerkiksi. Investointihyödykkeiden maailmanmarkkinoiden hiljentyminen tullee syksyn mittaan vyörymään vaikutuksineen myös Satakuntaan. Jo tehdyt investointiluonteiset päätökset on pääosin myös toteutettu, vain pieniä siirtymiä on havaittu. Uusia päätöksiä tehdään sen sijaan tahmeammin. Syksyn näkymä on nyt monessa yrityksessä sumea.”, kiteyttää yritysten kanssa käytyjä keskusteluja Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore.

”Koronakyselyiden tulokset osoittavat kuitenkin, että vaikka vaikeuksia on näköpiirissä, yritystoiminnan jatkuvuuteen satakuntalaisen teollisuuden parissa uskotaan edelleen vahvasti. Maakunnan resilienssi teollisuuden monipuolisen rakenteen vuoksi on parempi kuin monessa muussa maakunnassa. Isot investointihankkeet, kuten BASFin akkutehdas Harjavallassa, Metsän saha Raumalla ja esimerkiksi raumalaisen laivanrakennuksen hyvä tilanne luovat uskoa tulevaan. Kyllä me tästä selviämme”, toteaa optimistisesti Piispa.


Minna Nore
toimitusjohtaja