Komissio kuulolla

Komission yrittää järkeistää EU-lainsäädäntöä. Yritysten, kansalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä halutaan kuulla sääntelyprosessin eri vaiheissa.

Komission yrittää järkeistää EU-lainsäädäntöä. Yritysten, kansalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä halutaan kuulla sääntelyprosessin eri vaiheissa aina alkuperäisestä ideasta ja etenemissuunnitelmasta lähtien. Voimassa olevaan lainsäädäntöön voi myös ehdottaa parannuksia. Komission sivulta https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_fi pääsee antamaan palautetta.

Erityisen tärkeää olisi kuulla yritysten mielipiteitä näytön keräämisen vaiheessa, eli julkisissa kuulemisissa. Lainsäädäntöhankkeiden eri puolia ja mahdollisia vaikutuksia esitellään kyselyissä, ja kommentteja voi antaa haluamassaan laajuudessa. Kyselyt ovat auki 12 viikkoa. Komission sivuilta voi myös tilata ilmoituksen kiinnostavista aihepiireistä julkaistavista kuulemisesta. Käynnissä olevat julkiset kuulemiset löytyvät sivulta https://ec.europa.eu/info/consultations_fi

Helsingin seudun kauppakamarin Enterprise Europe Network -yksikkö www.een.fi välittää komissiolle tietoa yritysten kohtaamista ongelmista EU:n sisämarkkinoilla. Neuvomme yrityksiä luottamuksellisesti konkreettisissa tilanteissa ja raportoimme yritysten sisämarkkinaongelmista komissiolle ilman, että vaikeuksia kohdanneet yritykset ovat tunnistettavissa. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa sisämarkkinalainsäädäntöä.

Teemme yhteistyötä myös SOLVIT-verkoston https://tem.fi/solvit kanssa, joka toimii Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriössä. SOLVIT ratkoo yritysten ja kansalaisten kohtaamia rajat ylittäviä ongelmia viranomaisyhteistyössä EU/ETA-alueella, jos ongelman voidaan epäillä johtuvan lainsäädännön väärinsoveltamisesta, puutteellisesta päätöksenteosta tai esimerkiksi EU-lainsäädännön virheellisestä harmonisoinnista kyseisessä EU-maassa.