Kiertotalousosaaja, lähde verkostoitumaan Ranskaan

Ranska näyttää tällä hetkellä mallia muille EU-maille kiertotalouden ja vihreän siirtymän johtamisessa. Ranskassa on säädetty viime vuosina lukuisia lakeja, jotka ohjaavat tuottajia ja valmistajia kohti kestävää kehitystä. Tarjolla on myös kunnollista rahoitusta. Suomalaisten kiertotalous- ja vihreän siirtymän osaajien kannattaa nyt lähteä verkostoitumaan Ranskaan.

Ranska on ottanut erittäin kunnianhimoiset tavoitteet kiertotalouden lisäämiseksi. Ranskan tavoitteena on saavuttaa 100-prosenttinen kiertotalous vuoteen 2025 mennessä ja tavoitteena on vähentää kaatopaikkajätettä 50 prosentilla ja kierrättää 65 prosenttia kaikesta jätteestä.

Nyt Ranskassa on todella kiinnostavat liiketoimintamahdollisuudet kaikille kiertotalousalan toimijoille. Lokakuussa järjestettävä suuri kiertotalouteen, vihreään teknologiaan ja energia-alaan keskittyvä Pollutec-tapahtuma on erinomainen tapa nähdä, mitä alalla tapahtuu. Viime vuonna messuille osallistui yli 50 000 ammaatilaista 130 maasta.

Enterprise Europe Network järjestää tapahtuman yhteydessä Green Days –matchmaking-tapahtuman, jossa yritykset pääsevät verkostoitumaan kahdenvälisissä tapaamisissa.

Ranskan energiasta ja vihreästä siirtymästä vastaava ministeriö on myöntänyt 370 miljoonan euron rahoituksen kiertotalouden innovaatioiden tukemiseen.

Ministeriön luoman strategian keskiössä on muun muassa ekologinen suunnittelu, uudet kierrätystekniikat, materiaalien uudelleen hyödyntäminen. Ranskaa kiinnostaa myös digitaaliset ratkaisut ja ohjelmistot, jotka parantavat energiatehokkuutta, materiaalien uudelleen hyödyntämistä ja minimoivat jätteen syntyä.

Ranskalaiset hakevat kumppanuuksia myös hiilineutraaliuden saavuttamiseksi, ja uusi lämpörahasto tukee uusiutuvan lämmön käyttöönottoa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Ranska tarjoaa hedelmällisen maaperän jätehuoltoon, kierrätykseen ja kiertotalouteen osallistuville yrityksille. Maan kunnianhimoiset tavoitteet, kannustava lainsäädäntö, julkinen rahoitus ja käynnissä olevat hankkeet luovat ympäristön, joka on kypsä innovaatioille ja yhteistyölle.

Lue lisää Green Days –matchmaking tapahtumasta ja Pollutec-tapahtumasta ja rekisteröidy tapahtumaan: Green Days matchmaking at Pollutec show, Lyon, France – KauppakamariKauppa

Lue lisää Team Finlandin julkaisemasta markkinoiden mahdollisuudet raportista koskien jätteenkäsittelyä, kierrätystä ja kiertotaloutta Ranskassa.
https://www.marketopportunities.fi/home/2023/waste-management-recycling-and-circular-economy--in-france?type=business-opportunity&industry=energy-and-built-environment

Johanna Niemistö
asiantuntija
Enterprise Europe Network
Helsingin seudun kauppakamari