Keskustelua tilinpäätöksestä
​​​​​​​

Kirjapitäjän on syytä keskustella yrityksen johdon kanssa hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä muun muassa omaisuuden ja velkojen sekä saamisten arvosta sekä siitä, miltä yrityksen seuraavan vuoden näkymät näyttävät. Pelkän tulos- ja taseraportin laatiminen ja sen edelleen jakelu ei ole riittävän ammattimaista toimintaa. Konsultoiva ja yhdessä tekeminen yrityksen johdon kanssa on tätä päivää.


​​​​​​​Mitä sitten otan esille taseesta

Taseesta kannattaa ottaa esille muun muassa omaisuuden arvo: Ovatko taseessa omaisuutena olevat erät edelleen olemassa ja sen arvoisina kuin ne kirjanpidossa esitetään? Tuleeko poistoaikoja päivittää, entä mahdollisia romutuksia tai arvonalentumisia kirjata? Onko vaihto-omaisuus arvotettu alimman arvon mukaan? Epävarmoissa tilanteissa voit ottaa vaikkapa omistajan puumerkin tase-erittelyn kyseiseen kohtaan.

Saamisten osalta esitä myyntisaamisten ikäjakauma. Onko perintä suoritettu? Epävarmoja saamisia ei saa taseessa olla, joten luottotappiokirjaukset tulee tehdä. Myös muut kuin myyntisaamiset tulee käydä läpi. Onko yrityksessä tuloslaskelmaan kirjattu eriä, jotka tulisi jaksottaa siirtosaamisiin, pois kyseiseltä tilikaudelta? Jos on maksettu vuokravakuuksia, tarvitaan tiliote tästä, jotta voidaan todeta saaminen ja kirjata mahdollinen korkotuotto vakuudesta.

Ota esille myös seuraavat kysymykset: Onko oma pääoma terveellä pohjalla? Miltä yrityksen tulevaisuus näyttää? Riittävätkö resurssit toiminnan jatkamiseen? Avoin keskustelu ja mahdolliset toimenpiteen on hyvä miettiä yhdessä. Liitetietoihin tulee myös laittaa tieto tilikauden jälkeisistä olennaisista tapahtumista.

Teija Kerbs, kirjanpidon asiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari

Kun yrityksellä on velkaa, onko näihin tullut muutoksia esimerkiksi sopimuksista johtuen? Onko selvitystilillä tapahtumia tai onko yrittäjän omiksi otoiksi kirjattu tapahtumia sen vuoksi, että kuitteja on puuttunut?

Tuleeko kirjanpitoon kirjata varauksia, esimerkiksi reklamaatioita, vahingonkorvauksia, vakuuksia, takuuvarauksia?

Toisin sanoen käy tase-erittäin kaikki läpi, jotta ymmärrys molemmin puolin on sama sekä kirjanpidollisesti että verotuksellisesti.

Entäpä tuloslaskelma, mihin pitää erityisesti kiinnittää huomiota?

Tuloslaskelmassa tulot ja menot ovat tilikauden aikaisia. Kaikki tälle ajalle kuuluvat tapahtumat tulee siis huomioida, vaikka niitä ei olisi laskutettu. Myös etukäteen laskutetut ja jo kirjatut tapahtumat tulee jaksottaa pois tuotoista/kuluista.

Vertailkaa myös kyseistä tilikautta edellisen vuoden vastaaviin lukuihin ja keskustelkaa, mistä erot ovat syntyneet.

Hyvää loppuvuotta laadukkaiden tilinpäätösten laatimiseen!


Teija Kerbs
kirjanpidon asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari