Kauppakamarien exit-strategia

Koronaviruksen aiheuttama romahdus on vaarassa olla pahempi kuin 90-luvun lamassa ja finanssikriisin aikana. Se uhkaa ajaa yrityksiä konkursseihin ja tuhota työpaikkoja. Niistä onkin pidettävä kiinni aktiivisin toimin. Kriisin hoidossa strategisen johtamisen merkitys korostuu. On valittava parhaat ratkaisukeinot sekä huolehtia niihin tarvittavista resursseista. Toimeenpano täytyy myös organisoida tehokkaasti, koska monet toimet vaativat eri hallinnonalojen resursseja sekä yhteistyötä hallinnonalojen ja -tasojen kesken.

Exit-strategiassa esitetään strateginen suunnitelma tämän kriisin hoitamiseksi, Suomen nostamiseksi takaisin kasvuun sekä laskun maksamiseksi.

Hallituksen on tässä syytä jaotella exit-strategia neljäksi kokonaisuudeksi:

1) Hybridistrategian toimeenpano ja taloudelle haitallisimmista rajoitustoimista luopuminen

2) Yritysten ja työpaikkojen pelastaminen talouspudotuksen yli

3) Talouden elvytyspaketti kun rajoitustoimista luovutaan

4) Rakenteellisten uudistusten paketti, jolla valtavaan epätasapainoon suistuva julkinen talous oikaistaan