Kauppakamarin kansainvälistymispalvelut

Kauppakamarien kautta yritykset saavat kansainvälistymisen avuksi luotettavaa markkinatietoa, laajat verkostot sekä tukea rahoitukseen ja osaamisen kehittämiseen. ​​​​​​​


​​​​​Keskuskauppakamari ja 19 kauppakamaria ympäri Suomen rohkaisevat ja tukevat kaikenkokoisia yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään.


Verkostot Suomessa ja maailmalla

Kauppakamariryhmän laajat verkostot Suomessa ja maailmalla tarjoavat jäsenyrityksille asiantuntevaa ja ajankohtaista maa- ja aluekohtaista markkinatietoa. Tietoa ja verkostoja tarjoavat kahdenväliset kauppayhdistykset, kauppakamarien Vientikillat ja Vientifoorumit sekä Enterprise Europe Network.


Osaamisen kehittäminen

Kansainvälisillä markkinoilla menestyminen vaatii yrityksiltä kansainvälisen kaupan osaamista. Kauppakamarien kautta yritykset saavat koulutusta kansainvälisen kaupan myynnistä ja markkinoinnista, vientikaupan maksutavoista, sopimuksista ja toimituksista.


Vientiasiakirjat

​​​​​​​Kansainvälisessä kaupassa on oleellista, että kau­pankäynti, sopimukset, laskutus, toimitus ja maksut toimivat sujuvasti ilman viiveitä ja ylimääräisiä kuluja. Kauppakamari tukee yrityksiä tarjoamalla sopimus­malleja, suosituksia ja ohjeita. Kauppakamarit myön­tävät yrityksille myös ulkomaankaupan asiakirjoja, kuten EU:n yleisiä alkuperätodistuksia, ATA car­net-tulliasiakirjoja sekä Force Majeure ja muita vienti­maan viranomaisten vaatimia erikoistodistuksia.

Kauppakamarista saa tietoa Kansainvälisen kaup­pakamarin ICC-sopimusmalleista, kuten kauppasopi­muksesta sekä jälleenmyynti- ja agenttisopimuksista. Incoterms 2020 -toimitusehdot ja UCP 600 –rem­burssisäännöt ovat kansainvälisen kaupan toimijoille elintärkeitä työkaluja toimitusten ja maksujen turvaa­miseksi.

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta tarjoaa välimiesmenettely- ja sovittelupalveluita kaupan­käyntiin liittyvien kotimaisten ja kansainvälisten riito­jen selvittämiseen.


Lue lisää: kauppakamari.fi/palvelut/kauppakamareiden-kansainvalistymispalvelut


​​​​​​​

FinnCham -verkosto

 • FinnCham -verkoston muodostavat 37 akkreditoitua kahdenvälistä kauppakamaria ja Business Councilia.
 • FinnCham -verkoston kauppakamarit kokoavat ky­seisen maan pienet ja isot suomalaisyritykset yhteen alueen muiden toimijoiden kanssa.
 • Vuonna 2020 lanseerattu kauppakamareiden kansain­välinen FinnCham -harjoittelijaohjelma vahvistaa suo­malaisten opiskelijoiden osaamista.


FinnCham -verkosto toimii yritysten tukena eri vienti-markkinoilla

 • Markkinoille pääsyssä
 • Viranomaisasioissa
 • Uusien yhteistyökumppaneiden löytämisessä
 • Liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä
 • Kyseisen markkina-alueen tuntemuksessa
 • Kulttuurin tuntemuksessa


Lue lisää: finncham.fi​​​​​​​

Saksan kauppakamarien AHK-verkosto

Suomalaisten yritysten käytettävissä on Saksan kauppakama­rien AHK-verkosto. AHK-verkosto tarjoaa DEinternational-merkin alla konkreetti­sia palveluita varsinkin pk-yrityksille, jotka haluavat laajentaa ja kehittää toimintaansa kansainvälisillä markkinoilla.
​​​​​​​

Maankohtainen palveluvalikoima vaihtelee, mutta tyypillisiä palveluita ovat esimerkiksi:

 • Markkina-analyysit
 • Yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden haku
 • Messupalvelut
 • Laki-, talous- ja veroneuvonta


Lue lisää: ahkfinnland.de/fi​​​​​​​​​​​​​​

Kauppayhdistykset

Suomessa toimivat 17 kauppayhdistystä ja Afrikka-verkosto edistävät käytännönläheisesti suomalaisten yritysten vienti­ponnisteluja.

Tavoitteet

 • Liiketoimintakontaktien luominen Suomen ja kohdemaiden välille
 • Markkinatiedon välittäminen yrityksille


Tarjonta

 • Info-tilaisuuksia kohdemaiden liiketoimintaympäristön muu­toksista ja markkinoillepääsystä.
 • Keskustelufoorumi, jossa yritykset jakavat kokemuksiaan ja sparraavat toinen toisiaan.


Jäsenyys
Kauppayhdistyksien jäseniksi ovat tervetulleita kaikki yrityk­set, jotka suunnittelevat laajentumista uusille markkinoille tai toimivat jo kyseisillä markkinoilla. Jäsenyyden kautta valmiit kontaktit yksityisen ja julkisen sektorin päättäjiin ja toimijoihin, sekä FinnCham- ja Team Finland-verkostoon.


Lue lisää: kauppayhdistys.fi

​​​​​​​

Kauppayhdistykset:

AASIA

 • Finland-India Business Association
 • Finland-Japan Chamber of Commerce
 • Suomi-Hong Kong kauppa-yhdistys
 • Suomi-Kaakkois-Aasia kauppayhdistys
 • Suomi-Kiina kauppayhdistys
 • Suomi-Korea kauppayhdistys

AFRIKKA JA LÄHI-ITÄ

 • Afrikka-verkosto
 • Finnish-Arab Business Association
 • Suomi-Iran kauppayhdistys
 • Amerikka
 • Finnish-Canadian Business Council
 • Suomalais-Latinalais-amerikkalainen kauppayhdistys

EUROOPPA

 • Finnish-British Trade Association
 • Finnish-Lithuanian Business Association
 • Suomalais-Eestiläinen Kauppayhdistys
 • Suomi-Keskisen Itäeuroopan maiden kauppayhdistys
 • Suomi-Latvia kauppayhdistys
 • Suomi-Turkki kauppayhdistys

OSEANIA JA AUSTRALIA

 • Finland Australia Business Council