Satakunnassa lähes 79 prosenttia yrityksistä kärsii työvoimapulasta

- rajoittaa merkittävästi yritysten kasvua

Kauppakamareiden jäsenyrityksille suunnatun kyselyn mukaan lähes 79 prosenttia satakuntalaisista yrityksistä (vrt. 75 % kaikista vastaajista) kokee pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Jopa 64 prosenttia yrityksestä (vrt. 68 % kaikista vastaajista) arvioi, että kohtaanto-ongelmasta johtuva pula osaavasta työvoimasta on rajoittanut yritysten kasvua ja liiketoimintaa. Talouskasvu sakkaa, jos korjaavia toimenpiteitä ei tehdä vauhdilla, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen.

Vain 2,3 prosenttia kaikista vastaajista ilmoitti, että osaavasta työvoimasta on ylitarjontaa tai paljon ylitarjontaa. Tilanne on heikentynyt merkittävästi vuoden takaisesta, jolloin noin 50 prosenttia ilmoitti kärsivänsä osaavan työvoiman pulasta.

”Kyselyn tulokset puhuvat karua kieltä ja tilanne osaavan työvoiman saatavuuden osalta näyttää erittäin heikolta. Vuodessa on menty iso harppaus huonompaan suuntaan. Meillä on aito huoli siitä, että talouskasvu sakkaa, jos korjaavia toimenpiteitä ei tehdä vauhdilla”, sanoo Valtonen.

Satakunnan alueelta kyselyyn vastanneista yrityksistä jopa 64 prosenttia arvioi, että kohtaanto-ongelmasta johtuva pula osaavasta työvoimasta on rajoittanut kasvua ja liiketoimintaa. Vain 18 prosenttia yrityksistä kokee, että osaajapula ei ole vaikuttanut niiden kasvuun. Pula osaajista vain kasvaa tulevaisuudessa. Satakunnassa vastaajista 60 prosenttia (vrt. 65 % kaikista vastaajista) ilmoitti, että rekrytointitarve kasvaa tai kasvaa merkittävästi seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kun tilannetta katsotaan 2–3 vuoden aikajänteellä, on vastaava luku 72 % (vrt. 76,3 % kaikista vastaajista).

“Kyseessä ei siis ole vain hetkellinen ongelma, vaan tilanne tulee pahenemaan vuosi vuodelta, ellei mitään tehdä”, Valtonen sanoo.

Osaavan työvoiman tarve kohdistuu erityisesti muutamalle alalle: kauppa, hallinto ja oikeustieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne, tekniikan alat sekä palvelualat. Satakunnassa korostuvat erityisesti tekniikan alat.

“Lisäksi tiedämme, että terveys- ja hyvinvointialat kärsivät kovasta työvoimapulasta. Kauppakamareiden jäsenrakenteen takia tämä ala on aliedustettuina vastaajajoukossa, eikä nouse esiin tässä kyselyssä”, Valtonen selventää.

Keskeisimmät rekrytointihaasteet johtuvat yritysten mukaan siitä, että avoimiin tehtäviin ei vain yksinkertaisesti ole joko ollenkaan tai oikealla osaamisella olevia hakijoita. Myös hakijoiden vähäinen työkokemus, tai soveltumaton koulutus on ongelma ja tämä johtaa niin sanottuun kohtaanto-ongelmaan. Kolmantena seikkana rekrytointihaasteisiin liittyen Satakunnassa nousee kiristynyt kilpailu osaajista. Kuitenkin noin 15 % vastaajista ilmoittaa, että rekrytointiongelmia ei ole ollut.Ratkaisuksi panostuksia koulutukseen, oppilaitosyhteistyöhön ja kannustinloukkujen purkamiseen

Tärkeimpinä keinoina osaavan työvoiman turvaamiseksi yritykset nostivat koulutuksen sisältöjen kehittämisen vastaamaan paremmin työelämän tarpeita, yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämisen sekä työn vastaanottamisen kannustinloukkujen purkamisen. Lisäksi mainintoja saivat työvoiman liikkuvuuden edistäminen sekä koulutusmäärien lisääminen tutkintokoulutuksessa, muunto- ja täydennyskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa. Myös työhön ja opiskeluun perustuvan maahanmuuton lisääminen ja maahanmuuttajien työllistämiseen tähtäävät toimet nousivat vastauksissa vahvasti esille.

”Osaajapula pitää ottaa tosissaan eikä ongelmaa saa vähätellä. Yhteistyössä poliittisten päättäjien ja elinkeinoelämän kanssa on haettava ratkaisuja, joilla turvataan osaavan työvoiman saatavuus. Yritysten näkemyksiä keskeisistä ratkaisuista on kuunneltava. Keskuskauppakamari on esittänyt oman 16 kohdan toimenpidelistansa”, sanoo Valtonen.

Rauman ja Satakunnan kauppakamareiden HR- ja koulutusvaliokuntien puheenjohtajien mietteet osaamiskyselyyn liittyen

”Satakuntalaisissa yrityksissä osaajien rekrytointiin panostetaan jo paljon ja yhä varhaisemmassa vaiheessa jo ennen varsinaista työuran alkamista. Tärkeää tässä on hyvä ja monipuolinen, uusia tekemisiä kokeileva yhdessä tekeminen oppilaitosten kanssa. Terveisinämme on siis saada vielä lisää vauhtia ja uusia toimintamalleja kokeiltavaksi oppilaitosten suunnasta. Yritysten oman henkilöstön osalta ajankohtaista on yhä suunnitelmallisempi työkykyjohtaminen, jotta kaikki osaajat myös saadaan onnistumaan työtehtävissään”, toteaa Satakunnan kauppakamarin HR-valiokunnan puheenjohtaja henkilöstöjohtaja Päivi Huhtamaa Satakunnan Osuuskaupasta.


"Satakunnan kannalta huomioin arvoista on myös se, että maakuntamme on jo pitkään ollut muuttotappioaluetta. Alueellisesti meidän tulee kehittää aikaisempaa rohkeammin ja innovatiivisemmin alueen veto- ja pitovoimatekijöitä yli kunta- ja organisaatiorajojen. Tutkitusti tiedämme, että opiskelupaikkakunta on merkittävässä sitouttavassa roolissa tulevaisuuden työskentelypaikan valinnassa. Siksi maakunnassa tulee olla laadukkaat ja nykyistä laajemmat koulutusmahdollisuudet, sillä ne ovat avainasemassa niin kotimaisen kuin kansainvälisenkin osaavan työvoiman varmistamiseksi tulevaisuudessa maakunnassamme", toteaa Rauman kauppakamarin HR- ja koulutusvaliokunnan pj sekä TVO:n henkilöstö- ja viestintäjohtaja Jaana Isotalo.

Kauppakamarien kysely tehtiin 23.-25.8.2021. Kyselyyn vastasi 1297 kauppakamarien jäsenyritystä, joista Rauman ja Satakunnan kauppakamarin alueilta 61 kappaletta. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ja kaiken kokoisista yrityksistä. Suurin osa yrityksistä on työnantajayrityksiä, yksinyrittäjiä oli Satakunnassa 7 % vastanneista (vrt. 2,9 % valtakunnallisesti).