Kansainvälistymispalvelut


Kauppakamarit ovat maailmanlaajuisesti arvostettuja elinkeinoelämän järjestöjä. Maailmassa on yli 12 000 kauppakamaria, jotka ovat kukin oman alueensa elinkeinoelämän asiantuntijoita.

Satakunnan kauppakamarin kansainvälistymispalvelut tarjoaa alueen yrityksille luontevan, paikallisen osoitteen saada ulkomaankauppaan liittyvää opastusta ja neuvontaa ja kansainvälistymiseen liittyviä käytännön palveluita. Tarjoamme sekä maksuttomia että maksullisia palveluita.


Kansainvälisyys ja yritykset

Satakunnan kauppakamarin toimialueella on merkittäviä vientiyrityksiä. Niiden menestys myös jatkossa on entistä tärkeämpää. Samalla on kannustettava erityisesti keskisuuria ja pieniä, kasvupotentiaalisia yrityksiä kansainvälistymään. Yritysten kansainvälistyminen lähtee aina yrityksistä itsestään ja niiden tahdosta, mutta sitä voidaan edistää julkisin ja yksityisin palveluin. Kauppakamari haluaa omalta osaltaan auttaa, kannustaa ja rohkaista yrityksiä kansainvälistymään.


Team Finland

Team Finland kokoaa yhteen kaikki valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut. Näitä ovat esimerkiksi rahoitus- ja asiantuntijapalvelut sekä kansainvälistä liiketoimintaa edistävät Team Finland -vierailut. Verkostoon kuuluvat mm. Business Finland, Finnvera, ulkoministeriö, Finnfund, Finnpartnership, Patentti- ja rekisterihallitus sekä TESI. Lisäksi Team Finland tekee yhteistyötä lukuisten muiden toimijoiden kanssa.


FinnCham-verkosto

Meillä ja maailmalla toimivat kahdenväliset kauppakamarit ja niiden muodostama Finncham-verkosto tarjoavat tietoa markkinoinnista, asiakkaista ja liiketoimintamahdollisuuksista eri puolilla maailmaa. Verkostosta löytyy paljon osaamista ja kokemusta kansainvälisestä kaupasta, ja siinä toimivat tahot voivat omalta osaltaan auttaa yrityksen kansainvälistymisessä ja hoitaa tarvittaessa toimeksiantoja yrityksille.


Ulkomaankaupan koulutus

Satakunnan kauppakamari järjestää koulutuksia kansainvälistymisestä ja kansainvälisen kaupan prosesseista.