IP SME Scoreboard 2022 – over 93 % of SMEs with IP rights see positive impact

IP Property SME Scoreboard provides quality data on how SMEs protect their innovation and creativity in 2022.

The 2022 edition of the Intellectual Property SME Scoreboard released by the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights (Observatory), shows that only 10 % of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the EU own registered intellectual property (IP) rights such as national and European trade marks, designs and patents.

The 2022 SME Scoreboard also shows that nearly all (93 %) SMEs with registered IP rights experienced a positive impact, on their business. SMEs cited improved reputation or image of the company (60 %), better IP protection (58 %), and better long-term business prospects (48 %) due to registering their IP rights. A third of SMEs (36 %) that own IP rights say that they have achieved financial gain from their registered IP rights.

​​​​​​​A national trade mark is the most commonly owned registered IPR type, owned by 6 % of SMEs. This is followed by EU trade marks and patents (4 % for both). The most commonly used other (non-registered) IP protection measures are ‘other alternative measures’ (which includes domain names). 39 % of SMEs report owning these, which makes this group the most frequently owned IP protection measure of any kind. It is followed by trade secrets (19 %), unregistered design rights (16 %) and database rights (13 %).

​​​​​​Read more on EUIPO website.


Ideas Powered for business SME Fund

Pk-yrityksille suunnatun avustusohjelmasta voi saada tukea

  • ​​​​​​​tavaramerkki- ja mallioikeushakemuksiin EU:ssa, kansallisella tai alueellisella
    ​​​​​​​tasolla tai EU:n ulkopuolella
  • kansallisiin patenttihakemuksiin sekä
  • IP Scan esianalyysipalveluun, jossa kartoitetaan yhdessä asiantuntijan kanssa yrityksen IPR-oikeuksien nykytilaa ja suojaustarpeita, esimerkiksi juuri suojan alueellista laajuutta liiketoimintastrategia ja kasvusuunnitelma huomioiden. Palvelua tarjoavat suomalaiset auktorisoidut asiantuntijat, ja palvelun kesto on noin 1,5 työpäivää

Taustalla on Euroopan komission aloite ja toteutuksesta vastaa Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO). Patentti- ja Rekisterihallitus PRH osallistuu tukiohjelman toteutukseen ja koordinoi IPR-esianalyysipalvelua Suomessa. Lisätietoja PRH:n ja EUIPO:n sivuilta.

IP Helpdeskit

Euroopan komission tarjoamista IP Helpdeskeistä saa maksuttomasti tietoa ja käytännön neuvoja pk-yritysten ja EU-rahoitusta saavien tai hakevien tahojen IP-kysymyksiin:

IP Helpdeskejä on Euroopan lisäksi Intiassa, Kiinassa, Etelä-Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa. Ne toimivat samalla konseptilla ja palveluvalikoimalla.

​​​​​​​IP Helpdeskit löytyvät kootusti komission sivuilta. Maija Kärkäs toimii European IP Helpdeskin yhteyshenkilönä Suomessa, maija.karkas@chamber.fi. Palvelu on luottamuksellinen.