INFRA

Rahoitusta Pori-Tampere yhteyden parantamiseen

Valtion ensi vuoden talousarviossa varataan 40 miljoonaa euroa Pori-Tampere-radan perusväylänpitoon. Rhoitusta tarvitaan tasoristeysten poistoon kyseisellä rataosalla. Rahoituksen saaminen on ollut Satakunnan ja Porin edunvalvonnan tavoite pitkään. Rahoituksella tehtävät parannustoimenpiteet lisäävät turvallisuutta ja lyhentävät matka-aikoja. Tällä tavalla helpotetaan esimerkiksi Porin ja Tampereen väliä päivittäin kulkevien työmatkaajien arkea.

Porin Satama


​​​​​​​"Satama siirtyy investointien myötä 2020-luvulle"

Kallonlahteen rakennetaan kaksi uutta 12 metriä syvää laituripaikkaa. Samaan aikaan tavoitteena on ryhtyä rakentamaan Tahkoluotoon uutta öljylaituria. Invetointi käynnistyy keväällä 2020.

Investointien arvo yhteensä: 50 miljoonaa euroa


Mäntyluodon radan sähköistäminen


Hanke sisältää Pori–Mäntyluoto-rataosan sähköistyksen. Sähköistettävää raidetta on yhteensä noin 20 km. Tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta, metalliteollisuuden kilpailukykyä ja vähentää kuljetusten aiheuttamia haitallisia päästöjä. Hanke valmistuu marraskuussa 2019

Investoinnin arvo yhteensä: 7,1 miljoonaa euroa.Söörmarkun eritasoliittymä


​​​​​​​Söörmarkun alueen liittymähankkeelle valtio myönsi 6,1 miljoonan euron rahoituksen. Porin kaupunki osallistuu liittymäalueiden muutostöihin 1,5 miljoonalla eurolla.

Hanke on osa valtatie 8:n Turku-Pori-välin vuonna 2014 alkanutta parannushanketta, jonka kokonaisarvo on 102,5 miljoonaa.

Kuva: Satakunnan Kansa