Hiilijalanjälkemme

Me Satakunnan kauppakamarilla haluamme olla osaltamme mukana vähentämässä kasvihuonekaasuista syntyviä, ilmaston lämpenemistä aiheuttavia päästöjä. Tästä syystä olemme laskeneet hiilijalanjälkemme, jotta voimme tunnistaa toiminnastamme aiheutuvat päästöt ja niitä aiheuttavat tekijät ja toiminnot.

​​​​​​Kohti vihreämpää tulevaisuutta


Satakunnan kauppakamarin vuoden 2020 hiilijalanjälki oli 12,6 tCO2e eli noin kaksi kolmasosaa vuoden 2019 hiilijalanjäljestä (18,4 tCO2e). Kaksi merkittävää päästölähdettä olivat työpaikan ja kodin välinen matkustaminen (42%) sekä tapahtumapäästöt (31%).

Vuoteen 2019 verrattuna kasvua oli töihin matkustamisen, ostettujen tuotteiden sekä ostetun sähkön päästöissä, sillä kamaritiimiläisiä oli keskimäärin enemmän, toimistokalusteita uusittiin ja sähkönmyyntiyhtiö vaihtui. Yhtenä päästövähennystoimenpiteenä olemme muuttaneet sähkösopimuksemme, ja ostetusta sähköstä ei synny päästöjä enää vuonna 2021.

Hyvitimme koko hiilijalanjälkemme ostamalla päästöoikeuksia CO2Eston kautta.

Vuoden 2020 hiilijalanjälkemme oli 12,6 tCO2e.

​​​​​​​
Näin laskenta toteutettiin


​​​​​​​Hiilijalanjälkilaskentamme perustuu Keskuskauppakamarin ohjeisiin, jotka on tehty Greenhouse Gas Protocolin maailmanlaajuisten ohjeiden pohjalta (ghgprotocol.org). Laskennassa kaikki kasvihuonepäästöt on määritelty hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), eli kuinka suurta hiilidioksidimäärää kyseinen päästö vastaa. Päästölähteet on jaettu GHG-protokollan mukaisesti kolmeen luokkaan:

  1. Organisaation omat päästölähteet (scope 1)
  2. Ostoenergian tuotannosta aiheutuvat epäsuorat päästöt (scope 2)
  3. Muut organisaation arvoketjussa syntyvät epäsuorat päästöt (scope 3)


Satakunnan kauppakamarilla ei ole scope 1 -päästöjä, joten vuoden 2020 hiilijalanjälkemme muodostui kokonaisuudessaan scope 2 ja scope 3 -päästöistä.