Hallitustyön voimavarat, vaatimukset ja tuloksellisuus