Hallinto


Kauppakamarilla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään viimeistään toukokuun aikana ja syyskokous viimeistään joulukuun aikana.

Kevätkokouksessa hyväksytään vuosikertomus, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Syyskokouksessa valitaan kauppakamarin puheenjohtajat, kauppakamarin valtuuskunnan jäsenet, tilintarkastajat sekä edustajat Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan. Syyskokous vahvistaa lisäksi kauppakamarin toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä jäsenmaksujen perusteet seuraavalle vuodelle.

Kauppakamari valtuuskunta valitsee kauppakamarin hallituksen ja valiokunnat sekä valmistelee syyskokousasiat.

Kauppakamarin asioita hoitavat hallitus sekä toimitusjohtaja ja hänen apunaan kauppakamarin toimisto.

» Hallitus

» Valtuuskunta

» Valiokunnat