Globaali bisnes liikuttaa perheitä -Satakunnan kauppakamari tukee englanninkielisen lukiokoulutuksen aloittamista Porissa


Satakuntalaiset yritykset tarvitsevat tällä hetkellä useita kovan luokan osaajia vaativiin avaintehtäviin, jotta toimintaa voidaan vahvasti kasvattaa ja operoida täältä käsin.Työtehtävien mukana paikkakuntaa vaihtavat perheet haluavat usein kouluttaa nuorensa kansainvälisessä koulussa, englanninkielellä. Yksi pullonkaula Satakuntaan siirtymiselle on ollut kansainvälisen lukiokoulutuksen puute, mikä on jopa saanut perheitä jäämään muille paikkakunnille. Tämä on nyt nostettu Porin kaupungin talousarvioehdotukseen. Haluamme ilmaista lämpimän tukemme asialle ja korostaa sen ensiarvoista tärkeyttä yrityksille.Pori on lukuisten kansainvälisten suuryritysten kotipaikka, joten kansainväliset perheet ovat osa meidän arkeamme.

Muutama kommentti yritysten edustajilta:

Luvata, Senior Vice President Mikko Juusela:

Nykypäivänä monet kansainväliset yhtiöt kierrättävät työntekijöitään. Usein tämä tarkoittaa sitä, että koko perhe muuttaa myös uuteen maahan. Muuttohalukkuuteen vaikuttaa merkittävästi se, pystyykö kaupunki tarjoamaan englanninkielistä opetusta perheen lapsille. Ulkomaalaiset työntekijät porilaisissa yhtiöissä ja kansainväliset nuoret Porin kouluissa lisäisivät entisestään Porin kaupungin vetovoimaa.

Boliden Harjavalla, henkilöstö- ja viestintäjohtaja Anu Vartiainen:

Näen englanninkielisen lukiokoulutuksen arvokkaana. Englanti on maailmanlaajuinen yleiskieli, jonka sujuva osaaminen luetaan Boliden Harjavallassa eduksi. Boliden Harjavalta on osa kansainvälistä Boliden-konsernia, jonka virallinen kieli on englanti. Tämä tarkoittaa sitä, että englantia käytetään laajasti Bolidenin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Irlannissa sijaitsevissa toimipisteissä yhteisenä työskentelykielenä, Vartiainen kertoo.

Vartiaisen mukaan Boliden Harjavalta hakee vuosittain lukuisia uusia metallinjalostusalan osaajia eri tehtäviin, joista monissa vaaditaan hyvää tai erinomaista englannin kielen taitoa. Metallinjalostus on kansainvälinen ala, jolla on oma englanninkielinen ammattisanastonsa. Lukiossa opittu monipuolinen englannin kielen taito on avuksi alakohtaisten erityissanastojen sisäistämisessä. Monista Boliden-konsernissa ja Boliden Harjavallassa käytetyistä materiaaleista, kuten esitteistä, lehdistä, tiedotteista, ohjeista ja videoista laaditaan monia eri kieliversiota, usein vähintäänkin englanniksi ja suomeksi. Myös tästä näkökulmasta englannin taitajat ovat yhtiölle tärkeitä; yrityksessä työskentelevät englannin kielen vahvat osaajat ovat voimavara, jolla voi parhaimmillaan olla vaikutuksia esimerkiksi kustannustehokkuuteen. Se, että englannin kielen erityisosaamista löytyisi jatkossa satakuntalaisesta lukiosta, nähdään yhtiössä mielenkiintoisena tulevaisuuden mahdollisuutena.

Haluamme ilmaista lämpimän tukemme englanninkieliselle lukio-opetukselle ja korostamme sen ensiarvoista tärkeyttä elinkeinoelämälle.

Minna Nore