Explore WORK!: Yritysvierailu 2.0 - kohtaaminen virtuaalimaailmassa

Poikkeuksellisina aikoina paikan päällä kasvokkain kohtaamiset eivät aina ole mahdollisia. Millaisia mahdollisuuksia virtuaalimaailma tarjoaa kohtaamiseen? Tätä lähdimme yhdessä Elinarin kanssa selvittämään!


Iloinen yhteiskuva persoonallisesta porukasta! Virtuaalimaailmassa on turvallista olla vieri vieressä eivätkä yhteentörmäyksetkään haittaa!

Tiistaina 22.9.2020 kahdeksan SAMK:in tietojenkäsittelytieteen tradenomiopiskelijaa lähtivät virtuaaliselle yritysvierailulle porilaiseen ohjelmistoalan yritykseen Elinariin. Elinarilaiset kohtasivat opiskelijat Gluen virtuaaliympäristössä, jossa vuorovaikutus tapahtui 3D-maailmassa ja johon jokainen osallistui omalta koneelta omalla hahmollaan.

Kohtaamisessa Elinarilaiset tutustuivat opiskelijoihin, kertoivat yrityksestään ja työmahdollisuuksista IT-tradenomeille. Opiskelijat osallistuivat tilaisuuteen tehtävien ja keskustelun kautta - olimme kaikki positiivisesti yllättyneitä aktiivisuudesta ja tilaisuuden sujuvuudesta!

Opiskelijat halusivat kuulla harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksista sekä taidoista, jotka ohjelmistoalalla ovat tärkeitä. Riku Elinarilta painotti hyviä tiedonhakutaitoja ja omaksumisnopeutta. Milka taas vinkkasi erottautumiskeinoksi työnhaussa omien vahvuuksien esiin tuomisen harrastuneisuuden kautta. Hyvien sosiaalisten vuorovaikutustaitojen lisäksi harjoitteluun hakeva opiskelija voi erottua joukosta positiivisesti esimerkiksi vapaa-ajallaan tapahtuvan koodauskokemuksen ansiosta.

Virtuaalimaailman hahmot luovat läsnäolon tunnetta. Persoonalliset hahmot myös inhimillistävät tietokoneen välityksellä tulevaa ääntä ja tekevät tilaisuudesta henkilökohtaisemman.

”Ohjelmistoyrityksenä haluamme olla eturintamassa löytämässä uusia keinoja tutustua alan opiskelijoihin. Olemme innoissamme vuorovaikutuksen ja yhteyksien kehittämisestä, mikä voi palvella koko Satakunnan yritysmaailmaa ja työllistymistä. Virtuaalihuone kohtaamispaikkana palveli kaikkien osapuolten tarpeita mainiosti!”

- Milka Elinarilta

Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä Elinarin, Satakunnan Ammattikorkeakoulun, Satakunnan kauppakamarin Explore WORK! -toiminnan ja Prizztechin Gamecoast-hankkeen kesken. Kiitos kaikille mukana olleille!


Prizztechin vetämä Gamecoast-verkosto tarjosi Gluen virtuaalimaailman kohtaamisalustaksi tilaisuuteen. "Tämä oli todella mielenkiintoinen kokemus, jossa pääsimme olemaan läsnä", Pirita Prizztechiltä kommentoi.


"Heti alusta asti kohtaamisessa oli henkilökohtaisempi fiilis, verrattuna esim. Teamsiin."

-Kohtaamiseen osallistunut opiskelija

Ketterä virtuaalikokeilu toteutettiin Satakunnan kauppakamarin Explore WORK! -konseptilla, joka keskittyy vuorovaikutteisiin ja osallistaviin kohtaamisiin yritysten toivomien kohderyhmien kanssa.

Gluen virtuaalihuoneen Kanban-taulua hyödynnettiin keskustelussa. Opiskelijat kertoivat mm. ajatuksiaan hyvästä työharjoittelusta ja syistä Poriin jäämiseen valmistumisen jälkeen.

Opiskelijat osallistuivat ennakkotapaamiseen, jossa tutustuttiin ennakkoon virtuaalimaailmaan ja pohdittiin valmiiksi muutamia kysymyksiä Elinarilaisille.