Explore WORK! starttaa!

Olemme Satakunnan kauppakamarilla työstäneet omaa tapaamme osallistua "osaajapulakeskusteluun" jo pidempään.

Vuosi 2019 oli suunnittelun aikaa ja loppuvuodesta asiat etenivät käytäntöön uuden työntekijämme Noora Finnen aloittaessa Satakunnan kauppakamarilla. Nooralla on aiempaa kokemusta opiskelijoiden ja yritysten välisen yhteistyön kehittämisestä ja hän suhtautuu uuteen työhönsä suurella tarmolla.

”Näen yhteistyön kehittämisessä hurjasti potentiaalia. Uskon, että positiivisella ja aidolla vuorovaikutuksella yritysten ja työmahdollisuuksista kiinnostuneiden kanssa saamme hyviä asioita liikkeelle!”

Nooran ajatuksia tulevasta

"Miksi ja mihin minua tarvittaisiin?" Tämä ajatus pyöri päässäni toistuvasti heti uuden työtehtäväni varmistuttua. Pian aloitettuani työt päätin tehdä pienimuotoista tutkimusta molempien kohderyhmien edustajien ajatuksista. Pääsin haastattelemaan muutamaa Satakunnan alueella toimivan yrityksen edustajaa sekä Porin Nuorisovaltuuston edustajia.


Keskusteluissa yritysten edustajien kanssa nousi vahvasti esiin tarve tehdä enemmän ja aikaisemmassa vaiheessa. Satakunnassa toimivat yritykset tarvitsevat sekä korkeasti kouluttautuneita ja toisen asteen tutkinnon suorittaneita työntekijöitä. Jotkut yritykset tarvitsevat työvoimaa myös Satakunnan ulkopuolelta, sillä tarvittavaa erityisosaamista ei kouluteta Satakunnassa. Yksi haastateltavista mainitsi yritysten vastuun osaajien sitouttamisesta Satakuntaan. Ymmärrys varhaisessa vaiheessa tehdystä vaikuttamistyöstä ja nuorten tietoisuuden kasvattamisen merkityksestä on erittäin tärkeää. Monet satakuntalaiset yritykset ovat onnistuneet tuomaan itsensä tutuksi nuorten keskuudessa ja se näkyy tuloksina!


Porin Nuorisovaltuusto ideoi kanssamme syksyllä Explore WORK! -konseptia nuorten näkökulmasta. Monet nuorista olivat jo päässeet tutustumaan yhteen tai useampaankin satakuntalaiseen yritykseen. Kokemukset yritysten tiloissa käynneistä olivat positiivisia ja ne koettiin tärkeinä työelämään tutustumiskeinoina. Keskeisinä kehittämiskohteina keskustelussa nousivat esiin nuorten epävarmuus lähestyä yritysten edustajia ja uskomus siitä, että työelämä olisi vakavaa ja hyvin virallista.


Explore WORK! raivaa esteitä sujuvan yhteistyön tieltä ja vie erilaiset ryhmät yritysten tiloihin tutustumaan. Uskomme, että harkituilla ja aidoilla toimenpiteillä saamme edistettyä yhteistyötä. Olemme alkutaipaleella konseptimme kanssa, mutta jostain täytyy aina aloittaa. Tutustuthan siis Explore WORK!:iin nettisivuiltamme. Jos haluat kuulla lisää, saada yrityksesi kohteeksi, tuoda ryhmäsi vierailulle tai vaikka kommentoida toimintakonseptiamme niin otathan yhteyttä!


Mukavaa vuoden alkua toivottaen,

Noora Finne
Explore WORK! -koordinaattori
puh. 050 5111 740
noora.finne@satakunnankauppakamari.fi