EW - Ohjeistusta

Huomioitavaa vierailuihin liittyen: (tämä teksti on suora kopio toisaalta, eli kirjoita omin sanoin kun sisältö tarkentuu)

  • Vierailu tulee varata hyvissä ajoin, vähintään kaksi viikkoa etukäteen

  • Vierailuja järjestetään yleensä virka-ajan puitteissa, kello 8-16

  • Vierailun kesto on 1,5 -2 tuntia

  • Kesälomien aikaan (1.6.–30.7.) joudumme ottamaan vierailijoita vastaan rajoitetusti

  • Opiskelijaryhmien mukana on oltava myös opettaja, joka lasketaan mukaan enimmäisryhmäkokoon