EUROPEAN COMMUNITY - lomakkeita ei voida käyttää enää 1.5.2019 jälkeen

EUROPEAN COMMUNITY -LOMAKKEITA EI VOIDA KÄYTTÄÄ ENÄÄ 1.5.2019 JÄLKEEN
Euroopan yhteisön (European Community) yleistä alkuperälomaketta ei voida käyttää enää 1.5.2019 jälkeen. Kaikki alkuperätodistukset tulee tulostaa toukokuusta lähtien käyttäen Euroopan unionin (European Union) yleistä alkuperätodistuslomaketta. Muutos koskee vain lomakkeen otsikointia ja liittyy Euroopan unionin tullilainsäädännön kokonaisuudistukseen.
Käyttämättömät lomakkeet tulee tuhota.
Lisätietoja: oman alueen kauppakamarista www.kauppakamari.fi tai Keskuskauppakamarista exportdoc@chamber.fi

EUROPEAN COMMUNITY BLANKETTER KAN INTE ANVÄNDAS EFTER DEN 1 MAJ 2019
Europeiska gemenskapens (European Community) allmänna ursprungsblanketter kan inte användas efter den 1 maj 2019. Alla ursprungscertifikat måste skrivas ut på Europeiska unionens (European Union) allmänna ursprungsblanketter från och med maj. Ändringen gäller endast namnet på blanketten och är en del av reformen av Europeiska unionens tullkodex.
Oanvända blanketter bör förstöras.
Tilläggsuppgifter fås från den egna handelskammaren www.chamber.fi eller från Centralhandelskammaren exportdoc@chamber.fi

EUROPEAN COMMUNITY FORMS CANNOT BE USED AFTER THE 1st OF MAY 2019
Non-preferential European Community forms cannot be used after the 1st of May 2019. All Certificates of Origin must be printed on the Certificate of Origin (titled as European Union) form from the given date. Only the name of the form has been changed. The change relates to the revision of the European Union Customs Code.
European Community forms should be destroyed.
For further information, please, contact your local Chamber of Commerce www.chamber.fi or Finland Chamber of Commerce exportdoc@chamber.fi
​​​​​​​​​​​​​​