EU:n koronatoimenpiteet

Koronakriisi on pysäyttänyt lähes koko talouden, sulkenut ihmiset koteihinsa ja pystyttänyt rajat myös EU-maiden välille. Yhteistyötä kuitenkin tarvitaan – nyt jos koskaan.


​​​​​​​Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli
EU:n koronatoimenpiteet Euroopan parlamentissa 26.3.2020. Alla on listattu muutamia toimia, ja uusinta tietoa löytyy komission koronasivustolta.


Varainkeruukampanja koronavirusrokotteen rahoittamiseksi: EU on käynnistänyt kumppaniensa kanssa 4.5.2020 alkaen kampanjan, jolla tuetaan koronaviruksen torjuntaa maailmanlaajuisesti.

Väliaikaiset ohjeet koronarokotteiden ja -hoitojen kehittämiseen liittyvien kliinisten tutkimusten helpottamiseksi (28.4.2020): Tavoitteena on vähentää kliinisen tutkimuksen häiriöitä koronaviruskriisin aikana ja siten lieventää pandemian kielteisiä vaikutuksia, kuitenkin niin, että tutkimusten laatua ja turvallisuutta ei vaaranneta.

​​​​​​​Ohjeet työpaikoille paluuta varten (24.3.2020): Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on antanut työpaikalle palaamista ja etätyöjärjestelyjä koskevia ohjeita työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.


​​​​​​​Uudet vaatimukset terveydenhuollon laitteille tulevat voimaan vasta vuoden päästä (23.4.2020): Jotta laite- ja tarvikevalmistajien ja viranomaisten koronaviruksen torjuntatyö ei vaikeutuisi uusien säännösten myötä, niiden voimaantuloa on lykätty.

Tiedonvaihtoportaali koronavirustutkijoille (20.4.2020): Euroopan komissio on yhdessä kumppaniensa kanssa perustanut EU:n covid-19-dataportaalin, joka nopeuttaa ja helpottaa koronaviruspandemiaa koskevan tutkimustiedon jakamista ja yhteiskäyttöä.

3 miljardin tukipaketin hyväksyminen 19.3.2020: Komissio on hyväksynyt tilapäisten valtiontukisääntöjen nojalla Suomen sille ilmoittaman tukiohjelman, jolla autetaan koronavirusepidemiasta kärsiviä yrityksiä. Ohjelmasta voidaan myöntää julkista tukea suorina avustuksina, pääomasijoituksina, valikoivina veroetuuksina ja ennakkomaksuina, takaisinmaksettavina ennakkoina, valtiontakauksina ja lainoina.

Tietosuojaohjeet koronaviruksen torjunnassa käytettäviin sovelluksiin (16.4.2020): Komission ohjeilla pyritään varmistamaan koronaviruksen torjuntaa tukevien mobiilisovellusten tietosuoja, eli että sovellusten käyttäjien henkilötiedot suojataan asianmukaisesti, ja että sovellusten käyttö ei tarpeettomasti rajoita heidän yksityisyyden suojaansa. Komissio on suosittanut toimenpiteitä myös EU:n yhteisen toimintamallin kehittämiseksi mobiilidatan käyttöön koronaviruspandemian torjunnassa (8.4.2020).

Ohjeet ja suositukset rajoitusten purkamiseen (15.4.2020): Komissio painottaa koordinoinnin tärkeyttä ja on tehnyt EU:n etenemissuunnitelman siitä, miten koronaviruspandemian vuoksi määrättyjä rajoituksia voitaisiin alkaa purkaa.

Rahastoista vapautetaan varoja 100 000 pk-yritysten tukemiseen (6.4.2020): Komissio vapauttaa Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR) miljardi euroa käytettäväksi Euroopan investointirahaston (EIR) takauksiin. EIR voi antaa erityisiä takauksia, joilla kannustetaan pankkeja ja muita lainanantajia tarjoamaan likviditeettiä vähintään 100 000 eutoppalaiselle pk-yritykselle ja pienelle midcap-yritykselle.

​​​​​​​EU-maat luopuvat väliaikaisesti tulleista ja arvonlisäverosta EU:n terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tuonnissa (3.4.2020). Komissio on hyväksynyt pikaisesti kaikilta jäsenmailta saadut pyynnöt. Toimenpide kattaa hengityssuojaimet ja suojavarusteet sekä testaussarjat, hengityslaitteet ja muut lääkinnälliset laitteet ja varusteet.

​​​​​​​