EU:n Helpdesk-palvelu Iranista kiinnostuneille pk-yrityksille

Euroopan komissio tukee Due Diligence Helpdesk on EU Sanctionsin -palvelun avulla EU:n pk-yrityksiä, jotka haluavat käydä kauppaa Iranin kanssa.


Euroopan unioni on poistanut suurimman osan Iraniin kohdistuvista pakotteista sen jälkeen, kun yhteinen toimintasuunnitelma Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA) otettiin käyttöön vuonna 2016, ja komissio pyrkii kannustamaan laillista kauppaa Iranin kanssa tukemalla yrityksiä harjoittamaan EU: n pakotteiden mukaista liiketoimintaa.

Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions for EU SMEs dealing with Iran -palvelu tarjoaa pk-yrityksille maksuttomia due diligence -tarkastuksia liiketoimintahankkeisiin Iranissa. Due diligence -raporttien tulokset antavat EU: n pk-yrityksille mahdollisuuden alentaa transaktiokustannuksiaan merkittävästi eliminoimalla riskejä ja samalla toimimalla vakuutena rahoituslaitoksille tarjoamalla vahvat syyt liiketoiminnan tukemiseen. Katso lisää www.sanctions-helpdesk.eu