COVID-19 -pandemian vaikutukset eurooppalaisten yritysten toimitusketjuihin – vastaa komission kyselyyn

Maailmanlaajuisen pandemian vaikutuksista ovat kärsineet erityisesti pk-yritykset. Kriisi ja sen vaikutukset uhkaavat liiketoimintaa ja johtavat usein toimitusketjujen häiriöihin. Euroopan komissio kerää Enterprise Europe Network -verkoston kanssa tietoa koronaviruspandemian vaikutuksista pk-yritysten toimintaan.
​​​​​​​


​​​​​​​Kyselyssä
tarkastellaan erityisesti toimitusketjujen häiriöitä ja kartoitetaan keinoja yritysten tukemiseen tällaisten häiriöiden yhteydessä. Kyselyn tarkoituksena on kerätä yrityksiltä ajantasaista tietoa, jonka avulla Euroopan komissio voi mukauttaa elpymiseen tähtääviä toimenpiteitään. Vastauksia on tärkeää saada myös Suomesta - kiitos kun osallistut!


Kysely Covid-19 pandemian vaikutuksista

Kyselyyn vastataan nimettömänä, ja vastaaminen kestää alle 10 minuuttia. Vastaathan kyselyyn viimeistään 21.12.2020.


Koronaviruspandemian vaikutukset yritykseesi -kysely