Case 1: Insinööri vai KTM?

Teimme projektin aikana havainnon, jonka mukaan yrityksiin syvään juurtuneet uskomukset tietyistä koulutustaustoista eivät välttämättä enää vastaa tämän päivän osaamistarpeita.

Olimme vierailemassa eräässä teollisuusyrityksessä projektin tiimoilta ja meille kerrottiin, että kyseinen yritys palkkaa uusia työntekijöitä insinööritaustalla. Kun olimme lähdössä pois, yrityksen HR-henkilö totesi, että itseasiassa heidän töissään voisi pärjätä yhtä hyvin kauppatieteiden maisteri kuin insinöörikin.

Vastaavaa havaintoa voidaan soveltaa myös keskusteluun kansainvälisestä työvoimasta ja suomen kielen osaamistarpeesta työtehtävissä. Kuinka tärkeää suomen kielen osaaminen työtehtävässä on ja mitkä muut osaamiset ovat kielitaitoa tärkeämpiä?

Täsmävinkki: Haastamalla uskomuksia ja päivittämällä tehtäväkohtaiset osaamistarpeet voidaan laajentaa rekrytoinnin osaajapoolia merkittävästi.