Brexit ja verotus

Iso-Britannia oli vielä edellisen vuoden osallistunut väliaikaisesti EU:n sisämarkkinoihin ja tulliliittoon, siirtymäaika päättyi 31. joulukuuta 2020 EU-eroon. Tämän seurauksena henkilöiden, tavaroiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen tuli muutoksia. Ero unionista tarkoittaa, että Iso-Britannia eroaa samalla myös kaikista unionin tekemistä kansainvälisistä sopimuksista. Verotuksen kannalta merkittävimmät muutokset koskevat tavara- ja palvelukauppaa.

Arvonlisäverotus

Tavarakauppa

Tavarakauppa EU:n ja Ison-Britannian välillä on jatkossa tuontia ja vientiä, eikä enää yhteisökauppaa. Kaikki Ison-Britannian ja EU:n välillä liikkuvat tavarat on tulliselvitettävä ja tullimuodollisuuksia sovelletaan kuten muillakin ulkorajoilla.

Yritykset, jotka harjoittavat tavarakauppaa EU:n ja Ison-Britannian välillä, tarvitsevat EORI-numeron, jonka saa hakemuksesta tullista. Isossa-Britanniassa myönnetyt EORI-numerot eivät enää 1.1.2021 alkaen ole voimassa EU:ssa.

Jos maahantuoja on arvonlisäverovelvollinen, ilmoitetaan ja maksetaan maahantuonnin arvonlisävero oma-aloitteisesti verohallinnolle ja annetaan tulli-ilmoitus Tullille. Jos maahantuoja ei ole arvonlisäverovelvollinen, Tulli kantaa maahantuonnin arvonlisäveron tullauksen yhteydessä.

Kun suomalainen yritys myy tavaroita Isoon-Britanniaan, kyse on verottomasta vientimyynnistä eikä verottomasta yhteisömyynnistä.

Helsingin seudun kauppakamarin veroasiantuntija Mika Olli

Keskeneräisiin tavaran toimituksiin, joiden kuljetus on alkanut Ison-Britannian ja EU:n jäsenvaltion välillä ennen siirtymäkauden päättymistä, sovelletaan yhteisömyyntiä ja yhteisöhankintaa koskevia arvonlisäveron sääntöjä, vaikka lähettäminen tai kuljettaminen päättyisi vasta 1.1.2021 tai sen jälkeen. Kun tavaroita tuodaan yhteisömyyntinä tai yhteisöhankintana Isosta-Britanniasta Suomeen siirtymäkauden päätyttyä, tavarat on esitettävä Tullille.
​​​​​​​

Tulli voi vaatia maahantuojalta näyttöä siitä, että tavaroiden lähettäminen tai kuljettaminen alkoi ennen siirtymäkauden päättymistä.


Palvelukauppa

Suomalaisen verovelvollisen myydessä pääsäännön mukaista palvelua Isoon-Britanniaan sijoittautuneelle elinkeinonharjoittajalle, kyse on verottomasta myynnistä EU:n ulkopuolelle. EU:n ulkopuolelle tapahtuva palvelun myynti ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksen kohdassa ”0-verokannan alainen liikevaihto”. Jos palvelu on myyntimaasäännösten mukaan myyty Isossa-Britanniassa, myynnin arvonlisäverotus tulee selvittää Iso-Britanniasta.

Kun suomalainen elinkeinonharjoittaja ostaa pääsäännön mukaista palvelua brittiläiseltä toimittajalta, sovelletaan ostoon käännettyä verovelvollisuutta.


Pohjois-Irlanti

Pöytäkirjan nojalla Pohjois-Irlantiin sovelletaan edelleen tiettyjä, etenkin tavaroihin liittyviä unionin sääntöjä ja unionin tullikoodeksia, ja arvonlisä- ja valmisteverosääntöjä sovelletaan kaikkiin Pohjois-Irlantiin saapuviin tai sieltä lähteviin tavaroihin. Näin vältetään tullitarkastukset ja -valvonta Irlannin saarella. Pöytäkirja on voimassa 31.12.2024 asti ja sen voimassaoloaikaa voidaan jatkaa.

Tavarakauppaan EU:n ja Pohjois-Irlannin välillä sovelletaan EU-tavarakaupan yhteisömyyntiä ja -hankintaa koskevia arvonlisäverosäännöksiä. Pohjois-Irlannin VAT-tunnisteen maakoodi on jatkossa XI.

EU:n arvonlisä- ja valmisteverosääntöjä sovelletaan tavaroihin, jotka saapuvat Pohjois-Irlantiin muualta Isosta-Britanniasta tai lähtevät Pohjois-Irlannista muualle Isoon-Britanniaan.


VAT-tunnukset

ALV-tietojen tarkistuspalvelusta ei voi enää 31.12.2020 jälkeen tarkistaa Isossa-Britanniassa annettuja VAT-tunnuksia.ALV-EU -palvelu

ALV-EU -palvelun kautta ei enää siirtymäkauden jälkeen voi hakea palautuksia Ison-Britannian ostolaskuihin sisältyvästä arvonlisäverosta, vaan jatkossa palautuksia on haettava suoraan Ison-Britannian veroviranomaisilta. Ohjeet hakemiseen löytyvät www.gov.uk -sivuilta.

On varauduttava siihen, että tositteet vaaditaan alkuperäisinä hakemuksen liitteeksi.


Vuoden 2020 aikana tehdyistä hankinnoista palautusta on haettava viimeistään 31.3.2021.
Pohjois-Irlannista tehdyistä tavarahankinnoista palautusmenettely toimii jatkossakin ALV-EU-palvelussa.
Tuloverotus

Tämän vuoden lopussa päättyvän siirtymäkauden jälkeen vaikutukset tuloverotukseen riippuvat siitä, mitä EU:n ja Ison-Britannian tulevasta suhteesta sovitaan.

Suomen ja Ison-Britannian välistä tuloverotusta koskevaa verosopimusta sovelletaan kuten aikaisemminkin.


​​​​​​​


Mika Olli
Veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari