Boliden Harjavalta Oy – Varasto, näytteenottolaitos ja jättivaaka Porin Satamaan

Boliden Harjavalta investoi logistiikkaan Porin Satamassa rikasteiden käsittelyn tehostamiseksi. Infrastruktuuri-investoinnilla Boliden parantaa Harjavallan sulaton tuottavuutta, kilpailukykyä sekä ympäristötehokkuutta.

Vaihe: Valmis
Aikataulu: Valmistunut vuoden 2023 alussa
Investoinnin arvo: 40 miljoonaa

Kuva Satakunnan Kansa 1.4.2022 / Kari Mankonen

Boliden Harjavalta Oy:n investointi Porin satamaan sisältää uuden näytteenotto- ja punnituslaitoksen sekä rikastevaraston, jonne mahtuu 150 000 tonnia rikastetta. Koko rakennuskompleksi on kooltaan 17 000 neliötä. Uuden laitoksen myötä rikasteiden punnitus ja näytteidenotto, joka on ennen tehty vasta Harjavallassa, voidaan tehdä heti satamassa. Toimintaa tehostaa myös siirtyminen useasta varastosta yhteen varastoon. Hanke on jatkoa Boliden Harjavallan viimeisen viiden vuoden aikana tekemille investoinnille, joiden arvo on yhteensä jo 350 miljoonaa.


Porin sataman kautta Boliden Harjavaltaan kulkee vuosittain lähes miljoona tonnia rikastetta. Rikasteet saapuvat eri puolilta maapalloa esimerkiksi Chilestä. Rikastetta ei tuoda Venäjältä. Uudella laitoksella hyödynnetään myös paljon robotiikkaa, jota tullaan hyödyntämään etenkin näytteidenotossa. Bolidenin investoinnin lisäksi Porin satama investoi uuteen 270 metriä pitkään laituriin sekä laituri paikan ruoppaamiseen 12m syvyiseksi. Uusi laituri tulee palvelemaan Bolidenin tarpeita.