ATA carnet

ATA carnet – tulliasiakirja väliaikaiseen vientiin

Mikä on ATA carnet?

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voi väliaikaisesti viedä ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin:

  • näyttelytavaroita,
  • ammatinharjoittamisvälineitä ja
  • kaupallisia tavaranäytteitä.

Miksi ATA carnet?

ATA carnet -järjestelmän tarkoituksena on helpottaa ja yksinkertaistaa väliaikaista tullivapausmenettelyä siten, että ATA carnet:

  • korvaa vientiasiakirjat lähtömaassa,
  • korvaa väliaikaisessa vientimaassa tarvittavat tulliasiakirjat,
  • sisältää kansainvälisesti hyväksyttävän takuun, joka kattaa mahdollisen tullin ja tuontiverot maahan tuotavista tavaroista sekä
  • toimii myös tavaroiden kauttakuljetusasiakirjana.

Miten toimitaan?

ATA carnet’ita myöntävät sopimukseen liittyneissä maissa kauppakamarit, jotka yhdessä muodostavat tullimaksujen takuurenkaan. ATA carnet on voimassa yhden vuoden.
ATA carnet’n lunastusmaksu määräytyy tavaroiden yhteisarvon sekä kohdemaiden lukumäärän mukaan. Lisäksi hakija tallettaa kauppakamariin ”panttisumman”, jonka hän saa takaisin palauttaessaan carnet’n kauppakamariin matkan jälkeen, mikäli ATA carnet’ta on käytetty oikein.

​​​​​​​