Asiantuntijat


Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ

Hyvällä hallitustyöllä edistetään yritystoimintaa ja tuetaan pk-yritysten kasvua sekä luodaan uusia työpaikkoja ja säilytetään jo olemassa olevia. Yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, uudistuminen, tuotteiden kaupallistaminen ja markkina-alueiden laajentaminen tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia. Erilaisissa yrityksen kehitysvaiheissa kuten esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa, omistajamuutoksissa, kansainvälistymisessä ja markkinahäiriöissä tarvitaan osaavaa ja yhteistyökykyistä hallitusta.

HHJ-tutkintoon voit tutustua tarkemmin HHJ:n nettisivuilla.


Auktorisoidut kiinteistöarvioijat

Auktorisoidut kiinteistöarvioijat (AKA) edustavat kiinteistöalan parasta osaamista. Heidän tehtävänsä on arvioida kiinteistön arvo puolueettomasti ja perustellusti. AKA-arvioijan auktorisointi antaa takeet arvioijan ammattitaidosta sekä siitä, että arviointi suoritetaan tietyn kehikon mukaan. Suomessa toimii noin 250 AKA:a, jotka arvioivat vuosittain useita tuhansia kiinteistöjä.

Voit lukea kiinteistöarvioinnista lisää täällä.

Hae kiinteistöarvioijaa

HTT-tavarantarkastajat

Kauppakamariasetuksen mukaisesti kauppakamari hyväksyy asiantuntijoita elinkeinoelämän tarpeisiin. HTT-tavarantarkastajat ovat puolueettomia asiantuntijoita, jotka suorittavat palvelun tai tavaran teknisen tarkastuksen. Tavarantarkastajan asiantuntemus on varmistettua ja toiminta valvottua.

Voit lukea lisää täällä.

Hae tavarantarkastajaa


HT-tilintarkastajat

Patentti- ja rekisterihallitus järjestää vuosittain tilintarkastajatutkinnot ja valvoo tilintarkastuksen laatua ennakkoon laaduntarkastuksilla ja jälkikäteen tutkinnan kautta. PHR myös ylläpitää tilintarkastuslakiin perustuvaa tilintarkastajarekisteriä ja tilintarkastajatutkintorekisteriä ja huolehtii tilintarkastuksen yleisestä ohjauksesta ja kehittämisestä.

Voit lukea lisää täällä.

Hae tilintarkastajaa