Arpajaiset yrityksessä ja verotus

Yritykset voivat järjestää asiakkaidensa kesken maksuttomia arvontoja. Kyse on arpajaisverolain mukaisista muista arpajaisista. Näiden arpajaisten voittona voi olla rahaa, tavaraa, palvelua tai muu rahanarvoinen etuus.

Arpajaisveronlain soveltaminen edellyttää, että voitto tai palkinnon saaminen riippuu osaksi tai kokonaan sattumasta. Kun arpajaisverolaki soveltuu arvontaan, voitto ei ole saajalleen veronalaista tuloa.

Arvonnan tulee olla julkisesti järjestetty. Arvontaan voi osallistua periaatteessa kuka tahansa eikä osallistujien määrää ole rajattu. Jos osallistujat on rajattu tiettyyn joukkoon, osallistujia tulee olla kuitenkin useita satoja, jotta palkinto olisi saajalleen veroton.

Jos voitto on korvausta jostakin suorituksesta, arpajaisverolakia ei sovelleta ja kyse on veronalaisesta ansiotulosta. Arvontaan osallistuminen edellyttää usein kyselyyn vastaamista, osallistumista tilaisuuteen, kommentointia tai tykkäämistä sosiaalisessa mediassa. Tällainen näennäinen suoritus ei muuta arpajaisvoittoa veronalaiseksi ansiotuloksi, kunhan kyse on aidosta julkisesta arvonnasta eli palkintoa tai voittoa eivät saa kaikki osallistujat.

Arpajaisveron määrä

Näissä arpajaisverolain mukaisissa muissa arpajaisissa arpajaisveron määrä on 30 % voittojen yhteenlasketusta arvosta. Arpajaisvero maksetaan sentin tarkkuudella. Jos maksettavan arpajaisveron määrä on alle 50 euroa kuukaudessa, arpajaisveroa ei tarvitse maksaa. Alle 166,66 euron voittojen arvo menee alle tämän 50 euron rajan. Jos yrityksessä on useita arpajaisia saman kuukauden aikana, ne lasketaan yhteen, kun lasketaan tätä 50 euron rajaa.

Jukka Koivumäki, veroasiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari

Arpajaisveroa laskettaessa voittojen arvo on esineiden tai palveluiden arvonlisäverollinen hankintahinta. Ilmaiseksi saadun palkinnon arvona käytetään todennäköistä luovutushintaa eli hintaa, joka hyödykkeestä olisi saatu, jos se olisi myyty riippumattomien osapuolten kesken. Myös itse valmistetussa palkinnossa arvona käytetään todennäköistä luovutushintaa.

Arpajaisveron ilmoittaminen ja maksaminen
Arpajaisvero on oma-aloitteinen vero. Arpajaisveron verokausi on kalenterikuukausi. Arpajaisveron kohdekuukausi on se kuukausi, jolloin voittajalla on ollut oikeus periä arvontapalkintonsa. Arpajaisvero ilmoitetaan ja maksetaan viimeistään kyseessä olevaa kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä eli ilmoittamisen tahti on sama kuin arvonlisäverotuksessa. Veroilmoitus annetaan sähköisesti OmaVeroon. OmaVerosta löytyy myös arpajaisveron maksuohje.

Arpajaisverolain ulkopuoliset arvonnat

Arpajaisten voitot ja palkinnot arpajaisverolain ulkopuolisista arpajaisista ovat saajalleen veronalaista tuloa. Palkinnot ja voitot ovat veronalaista tuloa esimerkiksi, kun voiton saaminen ei perustu sattumaan tai voitto on saatu työsuorituksen perusteella. Veronalaista tuloa on myös arvontapalkinto silloin, kun kyseessä ei ole julkinen arvonta. Työnantajalta saadut arvontapalkinnot ovat veronalaista palkkaa työntekijälle.

Työnantajalta henkilökuntatilaisuuden yhteydessä saatu tai arvottu vähäarvoinen kilpailupalkinto on verovapaa. Samoin henkilökunnan kuntoiluun tai liikuntaan liittyvä vähäarvoinen kilpailupalkinto on verovapaa. Verovapaa vähäarvoinen esinepalkinto voi olla enintään 100 euron arvoinen. Näitä henkilökunnalle annettavia vähäarvoisia lahjoja/palkintoja voi olla vuodessa enintään 100 euron arvosta työntekijää kohden. Ylimenevä osuus katsotaan palkaksi.

Arpajaisveron vähennyskelpoisuus sekä ALV

Omien tuotteiden ja palvelujen markkinointitarkoituksessa tai yrityksen tunnettavuuden lisäämiseksi pidetyt arpajaiset ovat tulon hankkimiseksi ja säilyttämiseksi järjestettyjä arpajaisia. Arpajaisvero on silloin yrityksen tuloverotuksessa vähennyskelpoinen meno.

Kun yritys ostaa tavaroita liiketoiminnan tarkoitukseen esimerkiksi myynnin edistämistä varten, yrityksellä on oikeus vähentää hankinnan arvonlisävero. Myynnin edistämistä ovat muun muassa markkinointikampanjat, joiden yhteydessä luovutetaan lahjoja, sekä kilpailut ja arpajaiset. Tällaisista tavaroiden ilmaisluovutuksista liiketoiminnan tarkoituksiin on maksettava oman käytön veroa. Jos tavarapalkinnon arvo alittaa tavanomaisen mainoslahjan 50 euron määrän, oman käytön veroa ei kuitenkaan tarvitse tilittää.


Jukka Koivumäki
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari