SBC-Esihenkilövalmennus (ryhmä 1)

Ajankohta: 14.09.2021 9:00 - 12.01.2022 16:00
Paikka: Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula
Osoite: Valtakatu 6, 7 krs., 28100 Pori

Syksyllä 2021 järjestetään 2 SBC-Esihenkilövalmennusryhmää suuren kysynnän vuoksi. Molemmissa ryhmissä on tällä hetkellä osallistujia jopa kuudesta eri yrityksestä! Vapaita paikkoja on molempiin ryhmiin yhteensä 5 ja ne ovat avoimia kaikille yrityksille. 

_____________

SBC-Esihenkilövalmennuksessa toisiaan tukevat valmennuspäivät vahvistavat osallistujan taitoja esihenkilötyön eri osa-alueilla. Valmennus on suunnattu niin uusille kuin jo jonkin aikaa esihenkilötehtävissä toimineille henkilöille. Valmennuksessa hyödynnetään paljon erilaisia osallistavia menetelmiä niin pareissa kuin pienryhmissä. Ohjelman "sivutuotteena" osallistuja saa myös itselleen hienon kollegaverkoston alueemme muiden yritysten esihenkilöistä. 

Ohjelman osiot (ryhmä 1):

ESIHENKILÖN MONTA ROOLIA 14.9.2021 klo 9-16
Mistä esihenkilötyö rakentuu?
Esihenkilön rooli, tehtävät, vastuut ja velvollisuudet
Esihenkilö strategian jalkauttajana
Soile Aho, Psykologipalvelu Fokka Oy


RYHMÄ ESIHENKILÖN TYÖKENTTÄNÄ 29.9.2021 klo 9-16
Miten saat ryhmäsi mukaan?
Ryhmän dynamiikka ja esihenkilön toiminta
Muutosvastarinta oppimisen osana
Omatoimisuutta ja aloitteellisuutta tiimiin
Simulaatioharjoitteita hankalista ryhmätilanteista
Soile Aho, Psykologipalvelu Fokka Oy


OSAAMISEN JOHTAMINEN 14.10.2021 klo 9-16
Millaisia vaatimuksia uudistuva työelämä luo osaamiselle?
Esihenkilön rooli osaamisen johtajana
Yrityksen ja yksilön kyvykkyystarpeet
Työkaluja osaamisen valmentavaan johtamiseen
Päivi Pentti, Hanken & SSE


MUUTOKSEN JA UUDISTUMISEN JOHTAMINEN 20.10.2021 klo 9-16
Voiko muutosta hallita ja johtaa?
Esihenkilö muutoksen vauhdittajana ja viestijänä
Työkaluja muutoksen läpivientiin ja innostuksen ylläpitoon
Susanna Stolzmann, Hanken & SSE


KÄYTÄNNÖN TYÖLAINSÄÄDÄNTÖÄ 2.11.2021 klo 9-16
Tunnetko työsuhdejuridiikan?
Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet
Työsopimukset, työsuhteen keskeiset ehdot
Työsuhteen elinkaari
Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK


YRITYSTALOUTTA  ARKIKIELELLÄ 18.11.2021 klo 9-16
Mitä yrityksen tunnusluvut kertovat?
Yritystä koskevien talouslukujen tulkinta, mm. tuloslaskelma ja tase.
Esihenkilön toiminnan vaikutukset yrityksen talouteen
Henry Kampman, Revisium Oy


MILLAINEN ON VALMENTAVA ESIHENKILÖ? 2.12., 8.12. ja 16.12.2021
Ryhmäcoaching pienryhmissä, 3 x puoli päivää
Saara Tarumo, Happy Company Oy


ESIHENKILÖN VUOROVAIKUTUSTAIDOT 12.1.2022 klo 9-16
Mistä syntyy luonteva ja hyvä vuorovaikutus?
Vuorovaikutustilanteet yksilön ja tiimin kanssa
Palautteen antaminen, suorituksen johtaminen ja puheeksi ottaminen
Susanna Stolzmann, Hanken & SSE

Koko valmennusohjelman hinta on SBC-verkostoyrityksille 3600€ + alv 24%. Muille
hinta on 3900€ + alv 24%. Vain yksittäisiin valmennuspäiviin osallistuville SBC-verkostoyrityksille hinta on 485€ + alv 24%. Muille hinta on 535€ + alv 24%.

Ryhmän koko on 10-12 hlöä.
Valmennus on avoin kaikille yrityksille.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Noora Jönkkäri, p. 0505111740
noora.jonkkari@satakunnankauppakamari.fix {{ error }}

Täytä alla oleva lomake ja paina lähetä-nappia:

Kiitos, lomake on otettu onnistuneesti vastaan!